center_pan21
Foto: Region Örebro län

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

centrum_artikel

Att som beslutsfattande politiskt organ föreslå idén om att begränsa rörligheten för en grupp människor innebär en risk vad gäller demokratins rättigheter för respektive individ i samhället.
Med implementering av vaccinpass försöker man indirekt tvinga en grupp människor till att göra något mot dennes vilja, för annars blir det konsekvenser när det kommer till ens frihet.

Man får dagligen höra om människor som blir akut inlagda i vården och en stor andel av dem är vaccinerade vilket indikerar på att ingen går helt säker från Covid-19. Vaccinerade kan alltså bli smittade och smitta andra. Jag tycker det är dags att sluta måla upp samhället som vi och dem, vaccinerade mot ovaccinerade. Vi har redan som det är idag ett segregerat samhälle och behöver inte mer av det. Vill man ta vaccin eller inte bör lämnas till individen utan hot om frihetsinskränkning. Myndigheternas uppgifter är att säkerställa att information om Covid- 19 är tydlig och se till så att information når samtliga medborgare, förhindra att desinformation får spridning samt säkerställa att resurser finns på plats för att bemöta efterfrågan hos befolkningen när det kommer till behovet av vaccinering.

När Liberalerna talar om att begränsa ovaccinerades frihet, hur pass mycket och i vilken omfattning? Är det till enbart konserter och restauranger eller inkluderar det även på längre sikt möjligheten att få resa med kollektivtrafiken och möjligheten att få utföra sitt arbete? Är Liberalerna i sådant fall villiga till att frånta rätten för barnfamiljer att försörja för sig och sina barn, har Liberalerna rätten till att överhuvudtaget bestämma individens förutsättningar till självförsörjande och sist men inte minst, vill Liberalerna ha ett samhälle som präglas av statligt översitteri där individen ges konsekvenser ifall man ej går i samma linje som en viss grupp människor och politiker?

Jag finner det ironiskt att av alla partier så är Liberalerna, Region Stockholm på frammarsch i just denna fråga. Vad hände med liberalismen och det fria valet hos gemene man? Liberalism stod en gång i tiden för minimalt statligt bestämmande och ökad makt till individen, men nu väljer partiet istället att gå mot sina egna filosofiska principer.

Det är viktigt att vi kommer tillsammans i tider av kris och stöttar varandra under en tid av påfrestning, istället för att dela upp varandra i grupper och spä på den segregation som redan råder i landet.

OBS! Detta är inget ställningstagande kring huruvida man bör vaccinera sig eller inte, utan enbart respons till initiativet att vilja begränsa friheten för en grupp människor.

  • Adam Socha,
    Medlem i KD Sigtuna men skriver som oberoende

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

flygskola_helsida

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

koppar_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

julmarknad_helsida
connys_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

jul2021

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

dack-helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

mp_host_helsida
replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

happyhomes_sommar2020

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

oppethus_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

2020_helsida
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

defacto_helsida
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

helsida_var2021

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

ridskola_2020_outsider
oppethus_outsider
dack-outsider
mp-outsider
swedol_outsider
julmarknad_outsider
connys
centrum_sommar_out
jul_outsider
flygskolan_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
koppar_outsider