center_pan21
Foto: Daniel Iskander

Optimistisk budget från kommunledningen

Det var tre optimistiska representanter från kommunledningen (S), (L) och (MP) som presenterade budgeten för 2017 där satsningar på skola och äldreomsorg dominerar.

centrum_artikel

Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) konstaterade inledningsvis att skatteintäkterna kommer minska för kommunen under 2017, vilket Dan Rosenholm (L) förklarade med en rikstrend. Sigtuna kommun kommer vid årsskiftet att vara ca 46 000 invånare och 1000 bostäder avses byggas varje år. Till detta investerar man i de demografiska förändringar med mer pengar till skola och äldreomsorg. Båda dessa får 34 miljoner mer och Barn- och ungdomsförvaltningen går för första gången i kommunens över en miljard i budget.

Bland satsningarna märks skolvärdar, lärarcoacher och en lässatsning. Inom äldreomsorgen blir det demensteam, träffpunkt och att förbereda LOV för 2018. De besparingar som kommundirektör Ulf Bergh aviserade i våras verkar inte ha varit ett problem i denna budget då samtliga förvaltningar får ökade resurser utom Bygg- och trafik. Kommunen initierar också ett arbete med att få ner sjukskrivningstalen efter ett projekt under 2016 inom Äldre- och omsorgsförvaltningen som gett positivt resultat.

Investeringsbudgeten avsåg 226 miljoner kronor i skolor och förskolor och 215 miljoner för övrigt. Låneskulden skulle enligt Khalifa uppgå till knappt 2 miljarder om två år.

mp_host_helsida
bostad_helsida
helsida_var2021
defacto_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
dack-helsida
connys_helsida
vaccin
2020_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
mp-outsider
dack-outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
bostad_outsider
vaccin-outsider
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out