moderaterna_sep2020
Foto: Daniel Iskander

Optimistisk budget från kommunledningen

Det var tre optimistiska representanter från kommunledningen (S), (L) och (MP) som presenterade budgeten för 2017 där satsningar på skola och äldreomsorg dominerar.

Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) konstaterade inledningsvis att skatteintäkterna kommer minska för kommunen under 2017, vilket Dan Rosenholm (L) förklarade med en rikstrend. Sigtuna kommun kommer vid årsskiftet att vara ca 46 000 invånare och 1000 bostäder avses byggas varje år. Till detta investerar man i de demografiska förändringar med mer pengar till skola och äldreomsorg. Båda dessa får 34 miljoner mer och Barn- och ungdomsförvaltningen går för första gången i kommunens över en miljard i budget.

Bland satsningarna märks skolvärdar, lärarcoacher och en lässatsning. Inom äldreomsorgen blir det demensteam, träffpunkt och att förbereda LOV för 2018. De besparingar som kommundirektör Ulf Bergh aviserade i våras verkar inte ha varit ett problem i denna budget då samtliga förvaltningar får ökade resurser utom Bygg- och trafik. Kommunen initierar också ett arbete med att få ner sjukskrivningstalen efter ett projekt under 2016 inom Äldre- och omsorgsförvaltningen som gett positivt resultat.

Investeringsbudgeten avsåg 226 miljoner kronor i skolor och förskolor och 215 miljoner för övrigt. Låneskulden skulle enligt Khalifa uppgå till knappt 2 miljarder om två år.

boisigtuna
centrum_helsida2020
defacto_helsida
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
festspec_host2020_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vattenskador oroar sigtunabor

Nyheter Drygt 1000 stockholmare har medverkat i en undersökning om vattenskador som Länsförsäkringar beställt, bland dessa några sigtunabor.

festspec_host2020_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider