defacto_pan2020
Foto: Daniel Iskander

Optimistisk budget från kommunledningen

Det var tre optimistiska representanter från kommunledningen (S), (L) och (MP) som presenterade budgeten för 2017 där satsningar på skola och äldreomsorg dominerar.

centrum_artikel

Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) konstaterade inledningsvis att skatteintäkterna kommer minska för kommunen under 2017, vilket Dan Rosenholm (L) förklarade med en rikstrend. Sigtuna kommun kommer vid årsskiftet att vara ca 46 000 invånare och 1000 bostäder avses byggas varje år. Till detta investerar man i de demografiska förändringar med mer pengar till skola och äldreomsorg. Båda dessa får 34 miljoner mer och Barn- och ungdomsförvaltningen går för första gången i kommunens över en miljard i budget.

Bland satsningarna märks skolvärdar, lärarcoacher och en lässatsning. Inom äldreomsorgen blir det demensteam, träffpunkt och att förbereda LOV för 2018. De besparingar som kommundirektör Ulf Bergh aviserade i våras verkar inte ha varit ett problem i denna budget då samtliga förvaltningar får ökade resurser utom Bygg- och trafik. Kommunen initierar också ett arbete med att få ner sjukskrivningstalen efter ett projekt under 2016 inom Äldre- och omsorgsförvaltningen som gett positivt resultat.

Investeringsbudgeten avsåg 226 miljoner kronor i skolor och förskolor och 215 miljoner för övrigt. Låneskulden skulle enligt Khalifa uppgå till knappt 2 miljarder om två år.

centrum_helsida2020
teatergrillen_helsida

Klart med vilka som tar över hemtjänsten

Nyheter Kommunstyrelsen fattade på måndag beslut om vilka som får i uppdrag att ta över hemtjänsten i kommunen.

defacto_helsida
speedy_helsida
happyhomes_2019
connys_helsida
2020_helsida
EXTRA

Blottare i Sigtuna

Blåljus En anmälan om sedlighetsbrott upprättades sedan en man blottat sig för två personer i Sigtuna.

Arlandapoliser anmäler coronarisk

Nyheter Två poliser på Arlanda som tog emot passagerare från evakuerats från Kina gör en intern anmälan om risk att utsättas för viruset skriver Expressen.

nrh
connys
sigtuna_vatten_outsider
teatergrillen_outsider
speedy_outsider