center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Oppositionen: Vi var inte eniga om badet

På Kultur- och fritidsnämndens möte den 20 maj togs beslutet att inte öppna Midgårdsbadets utedel i sommar.

Det skedde efter en god dragning av förvaltningens tjänstemän och ajournering (uppehåll för diskussion i våra respektive grupper). Ett svårt beslut då vi i den samlade oppositionen ser det som viktigt att ha våra anläggningar i gång när vi kan, i synnerhet under detta år.

Inför mötet hade vi i den samlade oppositionen förberett oss att yrka på att öppna badet. Detta utifrån hur förvaltningen hade förberett sig inför förra året med restriktioner för minskad smittspridning. Men på mötet blev vi införstådda i det svåra att trycka på startknappen nu. I vanliga fall har många av förberedelserna redan varit gjorda vid den här tiden på året. Det är för sent nu att hitta tillräckligt med kunnig personal för att bemanna både utebadet och ha koll på kommunens strandbad.

Från oppositionens sida valde vi då att inte yrka på ett öppnande då vi inte kunde garantera badsäkerheten för kommunens invånare. Vi reagerar däremot mot nämndens ordförande som yttrar sig i en artikel på märsta.nu att vi var en enad nämnd som tog beslutet. Vi tolkar det inte riktigt så. Vi drog samma slutsats men på olika grunder.

  • Rolando Rosales (S) 2:e vice ordförande
  • Niklas Andersson (V) ledamot
  • Anna-Karin Wetzig (S) ersättare
  • Johan Bergsten (S) ersättare
andersojag
eldsjal-helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

happyhomes_sommar2020
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

bostad_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

connys_helsida
2020_helsida
defacto_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

helsida_var2021

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

centrum_helsida2020
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

mp_host_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

andersojag_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
eldsjal-outsider
mp-outsider
swedol_outsider
nrh
bostad_outsider
ridskola_2020_outsider
connys