bostadsformedling
Aspvägen stängdes för snart tre år sedan.Foto: Daniel Iskander

(M) öppnar upp Aspvägen vid valseger

Moderaterna går till val på att öppna upp Aspvägen, trots att man en gång var med och stängde igen den.

centrum_artikel

Moderaterna och den dåvarande kommunledningen (S), (MP) och (L) var med om att stänga Aspvägen i ett sammanträde i Bygg- och trafiknämnden. Nu går man till val på att öppna upp den och ökad trafiksäkerhet Dragonvägen.
– Med dessa åtgärder hoppas vi få ner hastigheterna och ökad trafiksäkerhet på de aktuella vägsträckorna. Öppningen av Aspvägen ger också minskad trafik på Dragonvägen samt en miljövinst då boende norr om nuvarande avstängning inte behöver åka runt halva Märsta för att nå de centrala delarna i tätorten, uppger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och trafiknämnden.

Om Aspvägen öppnas upp så ska det finnas hastighetsbegränsade åtgärder, i samband med öppningen ska busshållplatsen flyttas till Hemmansvägen. På Dragonvägen ska man införa fler och effektivare hastighetsbegränsade åtgärder enligt pressmeddelandet från Moderaterna.
– Vi har velat hantera detta tillsammans med Dragonvägen där vi haft ett samrådsmöte så sent som i juni. Åtgärderna påverkar varandra och diskussioner har förts med flera berörda vilket tagit tid, förklarar Mats Weibull.

Enligt Mats Weibull så har räddningstjänst eller andra utryckningsfordon inte haft synpunkter på avstängningen.

centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
kaa_sigtuna_helsida
connys_helsida
studeravidare_helsida
spedition_sigtuna
marina_helsida
defacto_helsida
brobygget_midgard_helsida
brobygget_helsida_valsta
2020_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
kaa_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
studeravidare_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
centrum_sommar_out
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_vatten_outsider
nrh
marina_outsider
brobygget_midgard_outsider