sommar
Norrvatten lägger ner vattenledningar i Garnsviken.Foto: Daniel Iskander

Omfattande arbete med ny vattenledning i Garnsviken

Arbetet med den nya vattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna pågår för fullt och nyligen la man ner rören i Garnsviken.

Norrvattens ledningar omfattar 32 mil runt om i norra Stockholm, för ett tag sedan startade arbetet med ledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna som skulle säkra vattenförsörjningen till Sigtuna vid exempelvis avbrott. Målet för Norrvatten är att orter ska säkras med ledningar från två håll, tidigare har Sigtuna enbart fått vatten via Märsta.

I samband med en läcka för tre år sedan blev Sigtuna utan dricksvatten i över ett dyn.

Den nya ledningen som byggs budgeteras till 257 miljoner kronor och blir totalt 20 kilometer lång. I projekt ingår även en ny spillvattenledning mellan Bro och Håbo-Tibble som dock enbart finansieras av Upplands-Bro kommun. Etapp 1 blev klar 2017 och etapp två närmar sig slutskedet enligt Norrvatten.

De tre sista etapperna är upphandlade och kommer att påbörjar före årsskiftet. Etapp 3 och 4 sträcker sig fram till Sigtunafjärdens västra strand, Etapp 5 inkluderar en sjöledning på 3,5 kilometer som sträcker sig genom Sigtunafjärden fram till staden och därefter genom Garnsviken till Märstavägen där den ska anslutas till befintligt ledningsnät.

Norrvatten har genomfört omfattande förundersökningar för att kunna lägga ner en vattenledning. Bland annat har man inventerat vattenvegetation, scannat sjöbotten och gjort diverse geotekniska undersökningar. Under en tid har det varit full aktivitet kring Garnsviken och förbipasserande har också kunnat se de enorma rören på ytan innan de svetsats ihop och skickats ner under ytan. Arbetet med sjöledningen beräknas vara klart till våren 2019 och våren 2020 väntas den nya vattenledningen tas i bruk.

 

sbrf_helsida
sommar
logistik_sigtuna
defacto_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

colorama_april2

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

happyhomes_2019

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

fme_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sigtunavatten_standard

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

ica_valsta_choklad
defacto_outsider
fme_outsider
sportfiske_sommar
nrh
sbrf_outsider
connys
colorama_april