panorama_centrum
Olov Holst Foto: Insändarbild

Olov Holsts Nyårskrönika

Ännu ett år har passerat. Vi lämnar ett händelserikt och turbulent år bakom oss och kliver in i ett valår.

Den representativa demokratin bygger på att Sveriges medborgare vart fjärde år ges möjlighet att välja vilka som ska representera dem i riksdagen, i regionerna och i landets 290 kommuner. För att demokratin ska fungera, måste alla tillåtas framföra sina åsikter och politiker måste kunna fatta nödvändiga beslut utan att riskera att utsättas för trakasserier, hat, hot eller direkta våldshandlingar. Detta borde vara en självklarhet, men så är det inte idag. Mörka krafter försöker skrämma politiker och ta över våra liv och det samhälle vi vill förbättra och bygga upp tillsammans med de goda krafterna som finns i föreningslivet, näringslivet och övriga civilsamhället.

Ständigt sker allvarliga försök att påverka förtroendevalda. Det får ALDRIG lyckas, för då har de mörka krafterna vunnit och demokratin förlorat. Personligen tänker jag aldrig backa undan, jag tänker inte låta dem vinna, jag tänker fortsätta slåss för vår demokrati och för att Sigtuna kommun ska bli en av landets bästa och tryggaste platser att bo, leva och verka på. Numera lägger vi ca 45 miljoner kronor per år (nästan mest i landet i förhållande till invånarantalet) på trygghetsarbete och olika typer av trygghetsskapande åtgärder. Vår kamp mot de kriminella och otryggheten inte bara fortsätter, den ökar tills vi vunnit.

2021 var ett turbulent år i rikspolitiken. Även för mig som dagligen jobbar med politik, var det svårt att hänga med i alla turer och förstå hur vissa partier valde att agera (eller inte agera). Det känns därför extra bra att kunna konstatera att det är lugnt och stabilt i politiken i Sigtuna. I alla fall hos partierna i kommunledningen. Vi fem (M, C, L, KD och SfS) har redan kommit överens om att vi i valet 2022 ska söka väljarnas förtroende att fortsätta styra kommunen tillsammans. Vi trivs ihop och har en gemensam syn på vad vi behöver fortsätta göra för att förbättra för dig som bor och verkar i Sigtuna kommun.

Det såg ljust ut ett tag, men pandemin fortsatte påverka i princip allt under 2021. I takt med ökad vaccinationsgrad började dock verksamheterna och det vardagliga livet sakta, men säkert närma sig det normala igen. Vi såg flyget återhämta sig och kommunens konferenshotell och restauranger blev återigen fulla med gäster. Faktorer som är oerhört viktiga eftersom många kommuninvånare arbetar inom dessa branscher. Tyvärr är arbetslösheten fortfarande hög och med bakslaget med ökad smittspridning och nya restriktioner, kommer den nödvändiga återhämtningen fördröjas.

I detta utsatta läge är det dock väldigt roligt att läsa att Landsorganisationen (LO) i en egen undersökning under hösten rankar Sigtuna kommun som en av länets bästa arbetsgivare. Det visar att våra duktiga anställda trivs i kommunen och det i sin tur är en förutsättning för att göra ett bra jobb.

Det är också roligt att se hur vårt hårda och långsiktiga arbete med att göra kommunens skolor bättre, verkligen börjar bära frukt. När SKR (Sveriges kommuner och regioner) jämfört grundskolorna i landets samtliga 290 kommuner, hamnar Sigtuna på 36:e plats sett till elevernas meritvärden och kunskapskrav. Ett fantastiskt resultat givet de utmaningar som finns, inte minst socioekonomiskt. När höstterminen började hade vi också glädjen att välkomna den nyöppnade Internationella Engelska skolan i Sigtuna. Det är en viktig komponent för det fortsatta arbetet med att förbättra skolan i kommunen.

Vad har då hänt i den fysiska miljön? Många projekt pågår och även om det fortfarande byggs bostäder, har vi kraftigt dragit ned på bostadsbyggnadstakten. Under de senaste femton åren har Sigtuna lidit av kraftig växtvärk när vi öst på med nya bostäder, men saknat kommunal infrastruktur som t.ex. förskolor och skolor. Även nödvändiga investeringar i vägar och kollektivtrafik som krävs när många flyttar hit, har saknats. Dessa investeringar svarar inte kommunen för, utan Trafikverket och Region Stockholm. Under 2021 har vi lagt massor av tid på dialog med dem och arbetat hårt för att väg- och kollektivtrafikkapaciteten ska öka och underlätta vardagen för invånarna. Tyvärr fick vi nyligen återigen besked om att pengarna för den nödvändiga upprustningen av Märsta station drogs tillbaka av Trafikverket.

Det vi däremot kan göra själva, är att ta hand om vår gemensamma utemiljö. Därför har vi investerat stort på att göra gator, torg, tunnlar och parker mer trivsamma för såväl boende som besökare. Arbetet med att rusta upp Strandpromenaden och hamnplanen i Sigtuna har tagit fart under året och i våras invigdes den Sigtuna-specifika och historiska äventyrsgolfen under ledning av Sigtuna IF. Äventyrsgolfen och det länge efterfrågade utegymmet som innan jul invigdes i Rosersberg är exempel på vikten av god dialog och samarbete med föreningslivet. Båda projekten har planerats och anlagts tillsammans med de lokala idrottsföreningarna Sigtuna IF och Rosersbergs IK.

I Märsta rustas Kanonkulleparken upp och nya lekplatser anläggs. I början av året invigdes isbanan i Valsta centrum och senare också den upplysta multisportarenan vid simhallen. De tidigare tomma och mörka platserna har fyllts med ljus och rörelse. Dessutom fick området ytterligare ett trevligt lyft i somras när vattentornet målades om. Under året har en omfattande upprustning av centrala Valsta planerats och ett antal mörka och otrygga gångtunnlar i Märsta och Valsta har renoverats med illustrationer och ny belysning.

Trots det besvärliga arbetsmarknadsläget orsakat av pandemin, har vi under 2021 sett ett antal företagsetableringar som skapat nya arbetstillfällen i kommunen. Till exempel har världens största speditionsföretag, DSV, byggt en jätteanläggning i Rosersbergs logistikområde. Även Åhléns har byggt nytt, stort centrallager och flyttat hit verksamheten från Jordbro. I Märsta öppnade Elgiganten och Rusta och nästa år kommer nya snabbmatsrestauranger öppna i området. Expansionen runt Arlanda fortsätter och det kanske mest glädjande är den nya mässanläggningen Scandinavian XPO, vars målsättning är att bli Stockholmsregionens främsta mässa. Ägarna, Arlandastad Group, har i år också förvärvat marken där Arlandastad golfs nyare golfbana ligger. Här ska det hända riktigt spännande saker, vilket jag hoppas få anledning att återkomma till, kanske redan i nästa års krönika.

Avslutningsvis vill jag beskriva 2021 som ett år där den kommunala organisationen, trots pandemi och stor omorganisation, börjat landa i sin nya roll och där service till kommuninvånarna är det främsta målet. Vi gör det utifrån en sanerad, numera stabil ekonomi som möjliggör stora investeringar i såväl verksamheterna som i att göra kommunen snyggare och tryggare. Där företagsetableringarna fortsätter, nya jobb skapas och där jag och mina kollegor i kommunledningen inte ger upp kampen för att du ska kunna känna dig trygg i ditt hem, på din arbetsplats och på gator och torg. Vi kommer aldrig ge upp i arbetet för en bättre Sigtuna kommun!

Gott nytt år!

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
marinan_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

centrum_sommar2022_helsida
connys_helsida
defacto_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

liber_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

ewas_helsida
mp_helsida_april

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

2020_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
centrum_sommar_outsider2022
marina_outsider
connys
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
nrh
moderat_outsider
ewas_outsider