moderaterna_riksdag
Olov Holst Foto: Insändarbild

Olov Holsts Nyårskrönika

Ännu ett år har passerat. Vi lämnar ett händelserikt och turbulent år bakom oss och kliver in i ett valår.

centrum_artikel

Den representativa demokratin bygger på att Sveriges medborgare vart fjärde år ges möjlighet att välja vilka som ska representera dem i riksdagen, i regionerna och i landets 290 kommuner. För att demokratin ska fungera, måste alla tillåtas framföra sina åsikter och politiker måste kunna fatta nödvändiga beslut utan att riskera att utsättas för trakasserier, hat, hot eller direkta våldshandlingar. Detta borde vara en självklarhet, men så är det inte idag. Mörka krafter försöker skrämma politiker och ta över våra liv och det samhälle vi vill förbättra och bygga upp tillsammans med de goda krafterna som finns i föreningslivet, näringslivet och övriga civilsamhället.

Ständigt sker allvarliga försök att påverka förtroendevalda. Det får ALDRIG lyckas, för då har de mörka krafterna vunnit och demokratin förlorat. Personligen tänker jag aldrig backa undan, jag tänker inte låta dem vinna, jag tänker fortsätta slåss för vår demokrati och för att Sigtuna kommun ska bli en av landets bästa och tryggaste platser att bo, leva och verka på. Numera lägger vi ca 45 miljoner kronor per år (nästan mest i landet i förhållande till invånarantalet) på trygghetsarbete och olika typer av trygghetsskapande åtgärder. Vår kamp mot de kriminella och otryggheten inte bara fortsätter, den ökar tills vi vunnit.

2021 var ett turbulent år i rikspolitiken. Även för mig som dagligen jobbar med politik, var det svårt att hänga med i alla turer och förstå hur vissa partier valde att agera (eller inte agera). Det känns därför extra bra att kunna konstatera att det är lugnt och stabilt i politiken i Sigtuna. I alla fall hos partierna i kommunledningen. Vi fem (M, C, L, KD och SfS) har redan kommit överens om att vi i valet 2022 ska söka väljarnas förtroende att fortsätta styra kommunen tillsammans. Vi trivs ihop och har en gemensam syn på vad vi behöver fortsätta göra för att förbättra för dig som bor och verkar i Sigtuna kommun.

Det såg ljust ut ett tag, men pandemin fortsatte påverka i princip allt under 2021. I takt med ökad vaccinationsgrad började dock verksamheterna och det vardagliga livet sakta, men säkert närma sig det normala igen. Vi såg flyget återhämta sig och kommunens konferenshotell och restauranger blev återigen fulla med gäster. Faktorer som är oerhört viktiga eftersom många kommuninvånare arbetar inom dessa branscher. Tyvärr är arbetslösheten fortfarande hög och med bakslaget med ökad smittspridning och nya restriktioner, kommer den nödvändiga återhämtningen fördröjas.

I detta utsatta läge är det dock väldigt roligt att läsa att Landsorganisationen (LO) i en egen undersökning under hösten rankar Sigtuna kommun som en av länets bästa arbetsgivare. Det visar att våra duktiga anställda trivs i kommunen och det i sin tur är en förutsättning för att göra ett bra jobb.

Det är också roligt att se hur vårt hårda och långsiktiga arbete med att göra kommunens skolor bättre, verkligen börjar bära frukt. När SKR (Sveriges kommuner och regioner) jämfört grundskolorna i landets samtliga 290 kommuner, hamnar Sigtuna på 36:e plats sett till elevernas meritvärden och kunskapskrav. Ett fantastiskt resultat givet de utmaningar som finns, inte minst socioekonomiskt. När höstterminen började hade vi också glädjen att välkomna den nyöppnade Internationella Engelska skolan i Sigtuna. Det är en viktig komponent för det fortsatta arbetet med att förbättra skolan i kommunen.

Vad har då hänt i den fysiska miljön? Många projekt pågår och även om det fortfarande byggs bostäder, har vi kraftigt dragit ned på bostadsbyggnadstakten. Under de senaste femton åren har Sigtuna lidit av kraftig växtvärk när vi öst på med nya bostäder, men saknat kommunal infrastruktur som t.ex. förskolor och skolor. Även nödvändiga investeringar i vägar och kollektivtrafik som krävs när många flyttar hit, har saknats. Dessa investeringar svarar inte kommunen för, utan Trafikverket och Region Stockholm. Under 2021 har vi lagt massor av tid på dialog med dem och arbetat hårt för att väg- och kollektivtrafikkapaciteten ska öka och underlätta vardagen för invånarna. Tyvärr fick vi nyligen återigen besked om att pengarna för den nödvändiga upprustningen av Märsta station drogs tillbaka av Trafikverket.

Det vi däremot kan göra själva, är att ta hand om vår gemensamma utemiljö. Därför har vi investerat stort på att göra gator, torg, tunnlar och parker mer trivsamma för såväl boende som besökare. Arbetet med att rusta upp Strandpromenaden och hamnplanen i Sigtuna har tagit fart under året och i våras invigdes den Sigtuna-specifika och historiska äventyrsgolfen under ledning av Sigtuna IF. Äventyrsgolfen och det länge efterfrågade utegymmet som innan jul invigdes i Rosersberg är exempel på vikten av god dialog och samarbete med föreningslivet. Båda projekten har planerats och anlagts tillsammans med de lokala idrottsföreningarna Sigtuna IF och Rosersbergs IK.

I Märsta rustas Kanonkulleparken upp och nya lekplatser anläggs. I början av året invigdes isbanan i Valsta centrum och senare också den upplysta multisportarenan vid simhallen. De tidigare tomma och mörka platserna har fyllts med ljus och rörelse. Dessutom fick området ytterligare ett trevligt lyft i somras när vattentornet målades om. Under året har en omfattande upprustning av centrala Valsta planerats och ett antal mörka och otrygga gångtunnlar i Märsta och Valsta har renoverats med illustrationer och ny belysning.

Trots det besvärliga arbetsmarknadsläget orsakat av pandemin, har vi under 2021 sett ett antal företagsetableringar som skapat nya arbetstillfällen i kommunen. Till exempel har världens största speditionsföretag, DSV, byggt en jätteanläggning i Rosersbergs logistikområde. Även Åhléns har byggt nytt, stort centrallager och flyttat hit verksamheten från Jordbro. I Märsta öppnade Elgiganten och Rusta och nästa år kommer nya snabbmatsrestauranger öppna i området. Expansionen runt Arlanda fortsätter och det kanske mest glädjande är den nya mässanläggningen Scandinavian XPO, vars målsättning är att bli Stockholmsregionens främsta mässa. Ägarna, Arlandastad Group, har i år också förvärvat marken där Arlandastad golfs nyare golfbana ligger. Här ska det hända riktigt spännande saker, vilket jag hoppas få anledning att återkomma till, kanske redan i nästa års krönika.

Avslutningsvis vill jag beskriva 2021 som ett år där den kommunala organisationen, trots pandemi och stor omorganisation, börjat landa i sin nya roll och där service till kommuninvånarna är det främsta målet. Vi gör det utifrån en sanerad, numera stabil ekonomi som möjliggör stora investeringar i såväl verksamheterna som i att göra kommunen snyggare och tryggare. Där företagsetableringarna fortsätter, nya jobb skapas och där jag och mina kollegor i kommunledningen inte ger upp kampen för att du ska kunna känna dig trygg i ditt hem, på din arbetsplats och på gator och torg. Vi kommer aldrig ge upp i arbetet för en bättre Sigtuna kommun!

Gott nytt år!

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

handbollsskola
happyhomes_sommar2020

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

2020_helsida
centrum_helsida2020

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

mod_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

defacto_helsida
connys_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
sigtuna_vatten_outsider
moderat_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
swedol_outsider
centrum_sommar_out