defacto_pan2020

Olov Holst: Vi ska bli en av Sveriges bästa kommuner

Sigtuna kommun avslutar decenniet med bestämda kliv i resan mot att bli en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i.

En kommun är en komplex organisation som sysslar med allt från att ta hand om sjuka och svaga till att ansvara för utbildning, kultur, fritid och snöröjning. Det gäller att ha ordning och reda i verksamheterna och se till att ekonomin är i balans. Politikernas viktigaste uppgift är att se till att skattepengarna hanteras rätt och att invånarna erbjuds kommunala tjänster av hög kvalitet. Vi är på god väg att nå dit även om vi inte är framme än.

Under året som vi nu lämnar bakom oss, mandatperiodens första år, har vi arbetet hårt med att skapa kontroll på kommunens ekonomi och vi ser att arbetet börjar ge resultat. De stora underskotten på 30-60 miljoner kronor (mkr) som tidigare kommunledningar lämnade efter sig, har vi vänt till överskott. Resultatet för 2019 ser ut att hamna på ca +50 miljoner konorr utan att räkna med markförsäljning. Detta minskar behovet av att låna pengar och ger Sigtuna kommun en välbehövlig krockkudde när vi möter kommande lågkonjunktur. Till skillnad från en mängd andra kommuner som signalerar ekonomiska nödlägen och tvingas dra i nödbromsen, står Sigtuna väl förberedd och slipper göra drastiska nedskärningar i välfärden.

En viktig komponent för den kommunala ekonomin är det lokala näringslivet. Företagen skapar arbetstillfällen som genererar skatteintäkter som vi sedan kan leverera välfärdstjänster för. Under året har stora steg tagits för att förbättra villkoren för det lokala näringslivet och det arbetet kommer vi garanterat fortsätta med under hela mandatperioden.

Vi kan inte lämna 2019 bakom oss utan att nämna följande två betydande näringslivshändelser;
1) företaget Vi Invest AB valde Sigtuna kommun för sin etablering av Sveriges största vattenland. En attraktion som kommer betyda mycket som besöksmål och samtidigt skapa arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen.
2) väletablerade Kilenkrysset köpte kommunal mark för en kvarts miljard kronor, den största markaffären i kommunens historia. De verksamheter som ska etableras på platsen kommer också generera nya arbetsplatser och ge möjlighet till egen försörjning för kommuninvånarna.

Låt mig också lyfta fram skolan som gjort en fantastisk resa de senaste åren. Från att resultaten varit bland de sämsta i landet, är skolorna i Sigtuna kommun idag bland de 25% bästa. En fantastisk resa som inte varit möjlig utan hårt arbete från skolförvaltningen, rektorerna och lärarna.

Arbetet med att utveckla den kommunala organisationen från en förvaltningsorganisation till en serviceorganisation har påbörjats under året. I vår strävan att komma närmare dig som invånare och erbjuda bättre service, etablerades under 2019 kontaktcenter (KC) på tre nya ställen i kommunen. Förutom i kommunhuset finns nu KC på Drakegården i Sigtuna stad, på biblioteket i Valsta centrum och på vårt trygghetscenter i Märsta centrum.

Låt mig också kommentera tryggheten i kommunen. Efter att tidigare kommunledningar förnekat att vi har ett problem med ökande otrygghet satsar Sigtuna kommun sedan två år mer på trygghetsarbetet än de flesta andra kommuner i landet. Arbetet omfattar allt från kortsiktiga lösningar som kommunala ordningsvakter, väktare, bevakningskameror och insatser mot det mer vardagliga ”stöket” på gator och torg till mer långsiktiga åtgärder som våldspreventiva program i skolan, förebyggande arbete mot våld i nära relationer, fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och åtgärder för att förhindra att organiserad brottslighet etablerar sig inom t.ex. krogvärlden i kommunen. Detta har börjat ge synbara resultat och vårt trygghetscenter har en avgörande betydelse för framgångarna. Trygghetscentret i Märsta centrum invigdes i januari 2019 och är det första i sitt slag i hela Stockholms län. Flera andra kommuner visar stort intresse för det lyckade initiativet.

Men, vi har fortfarande stora problem med brottslighet som kommunen inte har vare sig resurser eller befogenheter att bekämpa. Under året har såväl sprängningar som skjutningar och bilbränder genomförts. Att förhindra detta är och förblir en polisiär uppgift. Positivt är att polisen, bl.a. tack vare de stora satsningar kommunen gör, också satsar större i Sigtuna. För att komma åt den i många fall organiserade brottsligheten måste många aktörer samverka. Vi ser framgångar i trygghetsarbetet, men vi har långt kvar och vi drabbas emellanåt av bakslag. Vårt löfte är dock att vi inte kommer ge efter. Vi kommer fortsätta satsa tid, kraft och resurser på att bekämpa otryggheten.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om året som gått och vad vi ser framför oss, men jag stannar här. Det är stora och helt nödvändiga förändringar som nu genomförs i den kommunala förvaltningen. Tyvärr tar det tid att styra om en så stor organisation. Men vi är på rätt väg och om några år kommer vi kunna säga att vi är bland Sveriges 50 bästa kommuner att bo, leva och verka i. En absolut nyckelperson i detta arbete är kommundirektören. Jag är därför väldigt glad över att vi sedan augusti har Birgitta Pettersson på plats. På bara några få månader har hon och ledningsgruppen visat att man uppfattat de politiska direktiven rätt och ökat takten i det nödvändiga utvecklingsarbetet som ska göra Sigtuna till en bättre kommun för oss alla.

Med de orden önskar jag er alla ett gott nytt år och ett spännande decennium!

  • Olov Holst, (M) kommunstyrelsens ordförande
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

ridskola2020_helsida
coronakrisen

Rädda företagen

Insändare De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

centrum_helsida2020
happy_homes_mars
2020_helsida
defacto_helsida
marina_helsida
festspec_corona_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

speedy_helsida

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

salong_elisabeth_helsida

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.