bostadsformedling

Olov Holst: Vi ska bli en av Sveriges bästa kommuner

Sigtuna kommun avslutar decenniet med bestämda kliv i resan mot att bli en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i.

centrum_artikel

En kommun är en komplex organisation som sysslar med allt från att ta hand om sjuka och svaga till att ansvara för utbildning, kultur, fritid och snöröjning. Det gäller att ha ordning och reda i verksamheterna och se till att ekonomin är i balans. Politikernas viktigaste uppgift är att se till att skattepengarna hanteras rätt och att invånarna erbjuds kommunala tjänster av hög kvalitet. Vi är på god väg att nå dit även om vi inte är framme än.

Under året som vi nu lämnar bakom oss, mandatperiodens första år, har vi arbetet hårt med att skapa kontroll på kommunens ekonomi och vi ser att arbetet börjar ge resultat. De stora underskotten på 30-60 miljoner kronor (mkr) som tidigare kommunledningar lämnade efter sig, har vi vänt till överskott. Resultatet för 2019 ser ut att hamna på ca +50 miljoner konorr utan att räkna med markförsäljning. Detta minskar behovet av att låna pengar och ger Sigtuna kommun en välbehövlig krockkudde när vi möter kommande lågkonjunktur. Till skillnad från en mängd andra kommuner som signalerar ekonomiska nödlägen och tvingas dra i nödbromsen, står Sigtuna väl förberedd och slipper göra drastiska nedskärningar i välfärden.

En viktig komponent för den kommunala ekonomin är det lokala näringslivet. Företagen skapar arbetstillfällen som genererar skatteintäkter som vi sedan kan leverera välfärdstjänster för. Under året har stora steg tagits för att förbättra villkoren för det lokala näringslivet och det arbetet kommer vi garanterat fortsätta med under hela mandatperioden.

Vi kan inte lämna 2019 bakom oss utan att nämna följande två betydande näringslivshändelser;
1) företaget Vi Invest AB valde Sigtuna kommun för sin etablering av Sveriges största vattenland. En attraktion som kommer betyda mycket som besöksmål och samtidigt skapa arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen.
2) väletablerade Kilenkrysset köpte kommunal mark för en kvarts miljard kronor, den största markaffären i kommunens historia. De verksamheter som ska etableras på platsen kommer också generera nya arbetsplatser och ge möjlighet till egen försörjning för kommuninvånarna.

Låt mig också lyfta fram skolan som gjort en fantastisk resa de senaste åren. Från att resultaten varit bland de sämsta i landet, är skolorna i Sigtuna kommun idag bland de 25% bästa. En fantastisk resa som inte varit möjlig utan hårt arbete från skolförvaltningen, rektorerna och lärarna.

Arbetet med att utveckla den kommunala organisationen från en förvaltningsorganisation till en serviceorganisation har påbörjats under året. I vår strävan att komma närmare dig som invånare och erbjuda bättre service, etablerades under 2019 kontaktcenter (KC) på tre nya ställen i kommunen. Förutom i kommunhuset finns nu KC på Drakegården i Sigtuna stad, på biblioteket i Valsta centrum och på vårt trygghetscenter i Märsta centrum.

Låt mig också kommentera tryggheten i kommunen. Efter att tidigare kommunledningar förnekat att vi har ett problem med ökande otrygghet satsar Sigtuna kommun sedan två år mer på trygghetsarbetet än de flesta andra kommuner i landet. Arbetet omfattar allt från kortsiktiga lösningar som kommunala ordningsvakter, väktare, bevakningskameror och insatser mot det mer vardagliga ”stöket” på gator och torg till mer långsiktiga åtgärder som våldspreventiva program i skolan, förebyggande arbete mot våld i nära relationer, fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och åtgärder för att förhindra att organiserad brottslighet etablerar sig inom t.ex. krogvärlden i kommunen. Detta har börjat ge synbara resultat och vårt trygghetscenter har en avgörande betydelse för framgångarna. Trygghetscentret i Märsta centrum invigdes i januari 2019 och är det första i sitt slag i hela Stockholms län. Flera andra kommuner visar stort intresse för det lyckade initiativet.

Men, vi har fortfarande stora problem med brottslighet som kommunen inte har vare sig resurser eller befogenheter att bekämpa. Under året har såväl sprängningar som skjutningar och bilbränder genomförts. Att förhindra detta är och förblir en polisiär uppgift. Positivt är att polisen, bl.a. tack vare de stora satsningar kommunen gör, också satsar större i Sigtuna. För att komma åt den i många fall organiserade brottsligheten måste många aktörer samverka. Vi ser framgångar i trygghetsarbetet, men vi har långt kvar och vi drabbas emellanåt av bakslag. Vårt löfte är dock att vi inte kommer ge efter. Vi kommer fortsätta satsa tid, kraft och resurser på att bekämpa otryggheten.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om året som gått och vad vi ser framför oss, men jag stannar här. Det är stora och helt nödvändiga förändringar som nu genomförs i den kommunala förvaltningen. Tyvärr tar det tid att styra om en så stor organisation. Men vi är på rätt väg och om några år kommer vi kunna säga att vi är bland Sveriges 50 bästa kommuner att bo, leva och verka i. En absolut nyckelperson i detta arbete är kommundirektören. Jag är därför väldigt glad över att vi sedan augusti har Birgitta Pettersson på plats. På bara några få månader har hon och ledningsgruppen visat att man uppfattat de politiska direktiven rätt och ökat takten i det nödvändiga utvecklingsarbetet som ska göra Sigtuna till en bättre kommun för oss alla.

Med de orden önskar jag er alla ett gott nytt år och ett spännande decennium!

  • Olov Holst, (M) kommunstyrelsens ordförande
sommar_sigtuna2020

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

Satsa Sigtuna och Sverige ut ur pandemin

Insändare Vänsterpartiet vill bygga ett starkare samhälle som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar enskilda.

defacto_helsida
kaa_sigtuna_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

studeravidare_helsida

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

centrum_helsida2020
brobygget_midgard_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
connys_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

speedy_helsida
spedition_sigtuna
2020_helsida