panorama_centrum

Olov Holst: Vi ska bli en av Sveriges bästa kommuner

Sigtuna kommun avslutar decenniet med bestämda kliv i resan mot att bli en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i.

En kommun är en komplex organisation som sysslar med allt från att ta hand om sjuka och svaga till att ansvara för utbildning, kultur, fritid och snöröjning. Det gäller att ha ordning och reda i verksamheterna och se till att ekonomin är i balans. Politikernas viktigaste uppgift är att se till att skattepengarna hanteras rätt och att invånarna erbjuds kommunala tjänster av hög kvalitet. Vi är på god väg att nå dit även om vi inte är framme än.

Under året som vi nu lämnar bakom oss, mandatperiodens första år, har vi arbetet hårt med att skapa kontroll på kommunens ekonomi och vi ser att arbetet börjar ge resultat. De stora underskotten på 30-60 miljoner kronor (mkr) som tidigare kommunledningar lämnade efter sig, har vi vänt till överskott. Resultatet för 2019 ser ut att hamna på ca +50 miljoner konorr utan att räkna med markförsäljning. Detta minskar behovet av att låna pengar och ger Sigtuna kommun en välbehövlig krockkudde när vi möter kommande lågkonjunktur. Till skillnad från en mängd andra kommuner som signalerar ekonomiska nödlägen och tvingas dra i nödbromsen, står Sigtuna väl förberedd och slipper göra drastiska nedskärningar i välfärden.

En viktig komponent för den kommunala ekonomin är det lokala näringslivet. Företagen skapar arbetstillfällen som genererar skatteintäkter som vi sedan kan leverera välfärdstjänster för. Under året har stora steg tagits för att förbättra villkoren för det lokala näringslivet och det arbetet kommer vi garanterat fortsätta med under hela mandatperioden.

Vi kan inte lämna 2019 bakom oss utan att nämna följande två betydande näringslivshändelser;
1) företaget Vi Invest AB valde Sigtuna kommun för sin etablering av Sveriges största vattenland. En attraktion som kommer betyda mycket som besöksmål och samtidigt skapa arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen.
2) väletablerade Kilenkrysset köpte kommunal mark för en kvarts miljard kronor, den största markaffären i kommunens historia. De verksamheter som ska etableras på platsen kommer också generera nya arbetsplatser och ge möjlighet till egen försörjning för kommuninvånarna.

Låt mig också lyfta fram skolan som gjort en fantastisk resa de senaste åren. Från att resultaten varit bland de sämsta i landet, är skolorna i Sigtuna kommun idag bland de 25% bästa. En fantastisk resa som inte varit möjlig utan hårt arbete från skolförvaltningen, rektorerna och lärarna.

Arbetet med att utveckla den kommunala organisationen från en förvaltningsorganisation till en serviceorganisation har påbörjats under året. I vår strävan att komma närmare dig som invånare och erbjuda bättre service, etablerades under 2019 kontaktcenter (KC) på tre nya ställen i kommunen. Förutom i kommunhuset finns nu KC på Drakegården i Sigtuna stad, på biblioteket i Valsta centrum och på vårt trygghetscenter i Märsta centrum.

Låt mig också kommentera tryggheten i kommunen. Efter att tidigare kommunledningar förnekat att vi har ett problem med ökande otrygghet satsar Sigtuna kommun sedan två år mer på trygghetsarbetet än de flesta andra kommuner i landet. Arbetet omfattar allt från kortsiktiga lösningar som kommunala ordningsvakter, väktare, bevakningskameror och insatser mot det mer vardagliga ”stöket” på gator och torg till mer långsiktiga åtgärder som våldspreventiva program i skolan, förebyggande arbete mot våld i nära relationer, fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och åtgärder för att förhindra att organiserad brottslighet etablerar sig inom t.ex. krogvärlden i kommunen. Detta har börjat ge synbara resultat och vårt trygghetscenter har en avgörande betydelse för framgångarna. Trygghetscentret i Märsta centrum invigdes i januari 2019 och är det första i sitt slag i hela Stockholms län. Flera andra kommuner visar stort intresse för det lyckade initiativet.

Men, vi har fortfarande stora problem med brottslighet som kommunen inte har vare sig resurser eller befogenheter att bekämpa. Under året har såväl sprängningar som skjutningar och bilbränder genomförts. Att förhindra detta är och förblir en polisiär uppgift. Positivt är att polisen, bl.a. tack vare de stora satsningar kommunen gör, också satsar större i Sigtuna. För att komma åt den i många fall organiserade brottsligheten måste många aktörer samverka. Vi ser framgångar i trygghetsarbetet, men vi har långt kvar och vi drabbas emellanåt av bakslag. Vårt löfte är dock att vi inte kommer ge efter. Vi kommer fortsätta satsa tid, kraft och resurser på att bekämpa otryggheten.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om året som gått och vad vi ser framför oss, men jag stannar här. Det är stora och helt nödvändiga förändringar som nu genomförs i den kommunala förvaltningen. Tyvärr tar det tid att styra om en så stor organisation. Men vi är på rätt väg och om några år kommer vi kunna säga att vi är bland Sveriges 50 bästa kommuner att bo, leva och verka i. En absolut nyckelperson i detta arbete är kommundirektören. Jag är därför väldigt glad över att vi sedan augusti har Birgitta Pettersson på plats. På bara några få månader har hon och ledningsgruppen visat att man uppfattat de politiska direktiven rätt och ökat takten i det nödvändiga utvecklingsarbetet som ska göra Sigtuna till en bättre kommun för oss alla.

Med de orden önskar jag er alla ett gott nytt år och ett spännande decennium!

  • Olov Holst, (M) kommunstyrelsens ordförande
liber_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

mp_helsida_april
defacto_helsida
centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

2020_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

marinan_helsida
ewas_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

connys_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ewas_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
centrum_sommar_outsider2022
marina_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
swedol_outsider
connys
moderat_outsider