moderaterna_riksdag
Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Olov ger inte svar på min fråga

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

centrum_artikel

I min insändare är jag väldigt tydlig med att vi vill att alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt vice ordförande och 2:e vice ordförande i de kommunala nämnderna, i samtliga partier, ska få ett personligt passerkort till kommunhuset. Det tror jag inte undgick någon som läste texten och som jag också poängterade vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott som Olov Holst refererar till. Det är ett helt rimligt förslag när faktum är att de flesta fritidspolitiker deltar i flera möten i månaden på kvällstid när det ordinarie arbetet är slut för dagen. Men även arbetsutskottsmöten, utbildningar och möten med tjänstepersoner på dagtid.

Den som har mest att förlora på att inte bifalla vårt initiativärende är faktiskt Olov Holst själv eftersom han är kommunens högste företrädare och bara framstår som arg i sitt svar. Den andra förloraren är tyvärr demokratin i kommunen.

Eftersom jag inte fick något svar på min fråga så vill jag ge min syn på saken:
Politiskt valda företrädare oavsett partifärg lägger ned sin fritid och själ för en väldigt viktig sak, nämligen att företräda invånarna som röstat på dem. Det är ett fint uppdrag som samtidigt är både tufft och svårt. Ibland förekommer allvarliga hot mot både politiker och tjänstepersoner, något som aldrig ska tolereras. Det är bra att kommunhuset har säkerhetsanpassats vilket jag också skrev i min insändare. De folkvalda utgör definitivt inte ett säkerhetshot om de får ett personligt passerkort till kommunhuset. Det skulle däremot underlätta arbetet och därför vill vi ha ett bifall istället för avslag på vårt initiativärende vid kommunstyrelsens sammanträde på måndag den 17:e januari.

  • Marie Axelsson (S), Oppositionsråd i Sigtuna kommun
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

mod_helsida
connys_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

defacto_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

2020_helsida
handbollsskola

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
connys
nrh
moderat_outsider