moderat_sommar
Foto: Jamshid Jamshidi

Ökning av arbetsplatsolyckor i kommunen

Fackförbundet Byggnads kommer att ge sig ut på en länsomfattande inspektion av byggnadsplatser, detta för att kontrollera så att säkerheten efterlevs. I Kommunen har 16 arbetsplatsolyckor skett bara i år.

centrum_artikel

Arbetsplatsolyckorna i kommunen är på väg att öka visar siffror från Byggnads. Under årets nio första månader har 16 tillbud anmälts, att jämföra med helåret 2018 då 19 olyckor anmäldes. Flest olyckor inträffade 2017 med 24 stycken. 2016 var det 18 olyckor totalt på arbetsplatser.

I jämförelse med Väsby, Bro och Sollentuna har Sigtuna klart fler arbetsplatsolyckor. En anledning kan vara de många projekten kopplade till Rosersberg, Arlanda och Arlandastad. För att uppmärksamma problemet med arbetsplatsolyckor kommer Byggnads att genomföra 150 besök på arbetsplatser i länet denna vecka.
– Det räcker inte att vidta åtgärder först när en byggnadsarbetare skadat sig i sitt arbete. Vi kan inte låta en byggnadsarbetare falla från en byggnadsställning för att företag ska åtgärda brister. Vi ska se till att byggnadsställningen är säker från första början, säger Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland.

studeravidare_helsida

Ny bostadsförmedling snart igång

Bostad Den nya kommunala bostadskön ska göra det enklare att söka bostad i kommunen där alla lediga hyresrätter ska vara samlade på en och samma plats.

defacto_helsida
brobygget_midgard_helsida
sommar_sigtuna2020
kaa_sigtuna_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
connys_helsida
marina_helsida
centrum_helsida2020
speedy_helsida
2020_helsida
spedition_sigtuna
kaa_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
studeravidare_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
nrh
speedy_outsider
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
brobygget_midgard_outsider
brobygget_outsider_valsta
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider