mote_sommar
Foto: Daniel Iskander
Foto: Genrebild

Ökade vatten och renhållningstaxor för 2018

Kommunen kommer att besluta om höjda taxor för Vatten & Avlopp samt renhållning för 2018.

centrum_artikel

Taxorna för vatten och avlopp samt renhållning kommer att höjas under 2018. Anledningen enligt Sigtuna Vatten & Avlopp är att Norrvatten som levererar vatten har höjt avgiften, drift och skötsel för vattenanläggningarna ökar och kapitalkostnaderna ökar.

Sigtuna Vatten & Avlopp har också fått ökade kostnader kopplade till grundavgiften för renhållningen, exempelvis hämtning av farligt avfall, elavafall och mobila återvinningshelger samt nya materialslag som ska återvinnas på Återvinningscentralen. Kostnaderna har också ökat för hämtning av avfall.

Det innebär att VA-taxan år upp med 1,6 procent i brukningsavgift och för anläggningsavgiften blir det 4,3 procent, för villa/småhus ansluten till kommunala nätet ökar det med 1,3 procent. Avfallskostnaden går upp med 5 procent för grundavgiften, den delen utgör dock endast 19 procent av den totala intäkten från taxan. Själva höjningen motsvarar 1 procent av hela avfallsintäkten.

sommar_sigtuna2020
speedy_helsida
spedition_sigtuna
connys_helsida
defacto_helsida
brobygget_midgard_helsida
brobygget_helsida_valsta
studeravidare_helsida
marina_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
kaa_outsider
brobygget_midgard_outsider
centrum_sommar_out
nrh
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
marina_outsider
speedy_outsider
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_natur_sommar_outsider