budget_panorama
Regionledningen med Gustav Hemming (C), Irene Svenonius (M), Ella Bohlin (KD), Anna Starbrink (L) och Tomas Eriksson (MP)Foto: Region Stockholm

Oförändrad skatt i regionen

Landstingets skattesats föreslås lämnas oförändrad för 2021.

centrum_artikel

I mitten av november ska Region Stockholms budget debatteras och beslutas, den styrande blågröna majoriteten avser lämna skattesatsen oförändrad på 12,08 procent.
– Vi sätter vården och kollektivtrafiken i främsta rummet. Läget är tufft med vikande skatteintäkter, ökande skatteutjämning och effekterna av covid-19 på vår ekonomi. Vi effektiviserar och prioriterar för att varje skattekrona ska användas på bästa sätt och till nytta för invånarna. Vård och kollektivtrafik prioriteras, administration, lokaler och upphandlingar ska kosta mindre. Politiken bantas med över 100 uppdrag. Hellre fler sjuksköterskor än politiker, kommenterar finansregionrådet Irene Svenonius (M).

När det gäller vården så kommer primärvården att fortsätta stärkas så att alla ska kunna välja sin egna fasta husläkare, man ska kunna få sina vårdbehov tillgodosedda på sin vårdcentral enligt sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L). Vårdutvecklingsrådet Ella Bohlin (KD) säger att man ska prioritera välfärdens kärna, satsa på de mest sköra äldre på särskilda boenden för bättre vård med stärkt kontinuitet.

defacto_helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida
2020_helsida
meko_helsida
boisigtuna
coronapandemin

Sigtunaforskare söker svar om Covid-19.

Nyheter Sigtunafödde Johan Sundström, tillvardags professor vid Uppsala universitetssjukhus, arbetar nu med en studie kring hur blodtryckssänkande medel kan användas vid bekämpning av covid-19.

helsida
happyhomes_sommar2020
speedy_vinter_helsida
personal_sandstrom_helsida
corner_helsida
landsbygdsdag