moderaterna_sep2020
Pojken hittades död i Valstaspåret efter att ha varit anmäld försvunnen i flera dagarFoto: MMS-Bild

Nya domen: Fem års fängelse

Tingsrätten meddelade på tisdagen domen för mordet i Valsta där en tonåring nu döms till fängelse i fem år år och sex månader.

centrum_artikel

När domen i den omtagna rättegången gällande mordet i Valsta meddelades på tisdagen så framgår det att straffet sänks för den dömde till fem års fängelse, rapporterar Aftonbladet. Han fick sju år i den första rättegången men när den domen överklagades till Svea Hovrätt så fick Attunda tingsrätt bakläxa eftersom det fanns brister i tolkningen.

Även denna gång gör Attunda tingsrätt bedömningen att tonåringen är minst 18 år gammal, efter avtjänat straff ska han utvisas. Han ska även betala skadestånd på 345 000 till pojkens anhöriga enligt Aftonbladet.

Skolkamraten och den nu dömde lämnade Valstaskolan i samband med lunchen för att göra upp, i tingsrätten berättade den dömde att de började att slåss, skolkamraten hamnade på marken varpå den dömde då höll honom över halsen i 10-11 sekunder enligt egen utsago. Den rättsmedicinska undersökningen konstaterar att skolkamraten strypts till döds. Men den dömde sa sig inte veta vad som hände efter att han lämnade skolkamraten i snön efter slagsmålet. Dock anser rätten inte att hans utsago är trovärdig utan en efterhandskonstruktion.

Avseende åldern så hävdade den dömde att han är född 2003 medan tingsrätten anser att det finns bevisning som visar att han är 18 år gammal vid tiden för mordet. I det rättsmedicinska utlåtandet över åldern har läkaren i uppgett att den dömde sannolikt är 18 år eller över, att sannolikheten för att han skulle vara 17 år uppgår till 10-15 procent och att det är bara någon enstaka procents sannolikhet att han är 16 år.

Migrationsverket skrev i sitt yttrande att personer från den dömdes land riskerar represalier vid återkomst till landet, men rätten anser ändå att han kan utvisas eftersom han bara vistats två år i Sverige samt att hans i form av mamma och bror inte hindrar en utvisning med anledning av att brottet är så pass allvarligt. När det är dags för utvisning om fem år kan även säkerhetsläget i det aktuella landet ha ändrats. Om det i sambans med utvisning föreligger hinder mot verkställighet så kommer han att hanteras på det sätt som utlänningslagen föreskriver.

defacto_helsida
happyhomes_sommar2020
speedy_vinter_helsida
2020_helsida
corner_helsida
meko_helsida
personal_sandstrom_helsida
boisigtuna
connys_helsida
kkdk_helsida
fixa_laddplats_helsida
helsida
speedy_vinter2020_outsider
corner_outsider
budget_outsider
meko_outsider
outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
personal_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
kkdk_outsider
laddplats_out