arlandagk_panorama
Foto: Genrebild/Stockholms stads Bostadsförmedling

Nya bostäder står tomma

Nybyggda bostäder står tomma på grund av för hög hyra eller för höga priser, det konstaterar Länsstyrelsen i en ny rapport.

banner_juni_artikel

Bostadsmarknaden behöver en förändring konstaterar Länsstyrelsen. Nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter står tomma i bland annat Sigtuna eftersom de är för dyra.
– Förra årets dåliga bostadsmarknad har blivit ännu sämre. Alla pilar pekar åt fel håll, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Sigtuna kommun färdigställer omkring 400 bostäder per år, länets behov är kring 675 bostäder per år i kommunen, men de flesta av länets kommuner bygger för lite enligt den senaste rapporten över bostadsmarknaden. Ett initiativ som lyfts fram för att öka möjligheten för unga att få bostäder är att låta 16-åringar stå i bostadskö, något som SigtunaHem var först med i länet. Sedan dess har andra kommunala bostadsbolag tagit efter.

Länsstyrelsen vill att bostadsbranschen görs om så att alla oavsett inkomstgrupp ska ha någonstans att bo. Regeringen behöver starta en utredning om den saken:
– Vår bedömning är att det bör göras inom ramen för en bred bostadssocial utredning. En sådan utredning bör titta på hur stor bostadsbristen är, vilka som drabbas och vilka alternativen är för att vi ska få en bostadsförsörjning som omfattar alla. På kort sikt behöver kommunernas kösystem reformeras. Det är rimligt att lägenheter förmedlas utifrån behov, snarare än kötid, säger Henrik Weston på Länsstyrelsen i Stockholm.

banner_juni_helsida
happyhomes_2019

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

ica_valsta_choklad
colorama_april2

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

fme_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sbrf_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

sigtunavatten_standard
sommar
defacto_helsida

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

defacto_outsider
sbrf_outsider
nrh
fme_outsider
connys
colorama_april
sportfiske_sommar