defacto_pan2020
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Ny vattenanläggning planeras

Norrvatten som levererar vatten till Sigtuna kommun har fått klarttecken att planera för en ny anläggning för att kunna leverera mer vatten när befolkningen växer.

centrum_artikel

Norrvatten har fattat beslut om att planera för utbyggnad av vattenverkets kapacitet rening, i takt med att befolkningen i medlemskommunerna växer så behöver man säkerställa att fler kan få vatten. Vattnet som kommer till kommuninvånare via det kommunala vattensystemet tas upp i Mälaren. Det finns gott om grundvatten men det måste renas och behandlas så att det kan gå ut till invånarna.

Beslutet innebär att en kompletterande produktionsanläggning kommer att byggas intill den nuvarande i Görväln i Järfälla. Först 2023 kommer investeringsbeslutet om att bygga den nya anläggningen. Arbetet har dock pågått sedan 2016 och fram till 2020 har en rad utredningar gjorts.
– En säker leverans av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för kommunernas tillväxt. Inriktningsbeslutet, som styrelsen nu fattat, är ett viktigt beslut för Norrvatten och för regionen – det är ett steg på vägen för att trygga dricksvattenförsörjningen för framtiden, säger Håkan Falk, VD på Norrvatten.

happyhomes_sommar2020
2020_helsida
meko_helsida
agy_flyg_helsida
prima_helsida
speedy_vinter_helsida
ridskola2020_helsida
januari_helsida
agy_oppethus-helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida
agy-outsider
meko_outsider
nrh
connys
centrum_sommar_out
swedol_outsider
speedy_vinter2020_outsider
agy_flyg_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
moderat_outsider_jan
prima_outsider