sommar
Kits Contractor krossar sten på plats i Sigtuna stadsängar och undviker därmed 30 000 ton som ska forslas bortFoto: Pressbild

Ny stadsel krossar sten på plats-Undviker 750 tunga transporter

750 tunga transporter av sten har Sigtuna stadsängar undvikit genom att krossa stenen på plats.

Kits Contractor krossar sten på plats i Sigtuna stadsängar, genom att göra på det sättet slipper man ca 750 tunga transporter av sten från området som hade belastat väg 263 samt Pilsborondellen.
– Vi tycker det känns betydligt bättre att slippa belasta 263:an, släppa ut onödiga avgaser med många tunga lastbilstransporter för att sedan köpa tillbaka samma berg fast krossat och klart och återigen då behöva frakta det till stadsdelen, berättar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar i ett pressmeddelande

Sten som grävs upp i området krossas och återanvänds som bland annat bärlager. Totalt skulle det vara 30 000 ton massor som skulle hanteras om inte Kits Contractor hade anlitats. Att hantera stenen på plats är en del av Sigtuna stadsängars hållbarhetsarbete och led i att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.

happyhomes_2019
colorama_april2
sommar
defacto_helsida
fme_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sigtunavatten_standard

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sommar_centrum

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sbrf_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

logistik_sigtuna

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

fme_outsider
sbrf_outsider
defacto_outsider
connys
colorama_april
sportfiske_sommar
nrh