center_pan21
Foto: Pressbild/Stockholms läns landsting

Ny plan för vårdens framtid ska tas fram

Regionen har skjutit upp vård för 1,7 miljarder kronor och befolkningens hälsa har drabbats, nu ska en plan sättas i verket framtidens vårdutbud.

centrum_artikel

En ny plan ska sättas i verket för framtidens vård, detta sedan coronapandemin slukat stora resurser av Hälso- och sjukvårdsbudgeten. 1,7 miljarder uppges uppskjuten vård ha kostat. Befolkningens hälsa, utbildning för framtidens vård personal, vårdgivare och vårdutbudets framtid samt vårdens ekonomi har också drabbats. Men enligt ett pressmeddelande från Region Stockholm finns också många lärdomar att ta tillvara samt positiva effekter kring krisberedskap och digitalisering.
– Vården är också i full gång med att hantera alla de uppskjutna vårdbehov och negativa hälsoeffekter som drabbat många stockholmare, samtidigt som den långsiktiga planen för vårdskulden till invånarna är under utformning. Vi behöver utnyttja både befintliga vårdavtal med våra många vårdgivare och se vilka tilläggsuppdrag till vårdgivare som kan behövas. Individens medicinska behov ska alltid styra vården. För att klara framtiden är det nödvändigt att vi tar tillvara alla de positiva förändringar vi också sett under pandemin: minskad administration, snabbare samverkan och inte minst digitaliseringens enorma kliv framåt, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

En direkt negativ konsekvens av pandemin är att antalet diagnostiserade cancerfall minskat. Det beror i sin tur inte på att vi ä friskare utan för att färre sökt vård enligt vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD)
– Det är mycket allvarliga siffror. Bakom varje cancerfall finns människor med familj och vänner som drabbas. Covid-19 ska inte få skörda fler liv genom att vi inte söker vård. En sent upptäckt cancer kan få långtgående konsekvenser för den enskilde. Det är därför positivt att all cancerscreening nu återupptagits, även för riskgrupper. Nu gäller det att alla som är i behov av vård också söker den, säger Ella Bohlin.

helsida_var2021
mp_host_helsida
connys_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
dack-helsida
2020_helsida
vaccin
happyhomes_sommar2020
bostad_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp-outsider
vaccin-outsider
dack-outsider
connys
nrh
centrum_sommar_out
swedol_outsider
bostad_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider