panorama_centrum
Foto: Pressbild/Stockholms läns landsting

Ny plan för vårdens framtid ska tas fram

Regionen har skjutit upp vård för 1,7 miljarder kronor och befolkningens hälsa har drabbats, nu ska en plan sättas i verket framtidens vårdutbud.

En ny plan ska sättas i verket för framtidens vård, detta sedan coronapandemin slukat stora resurser av Hälso- och sjukvårdsbudgeten. 1,7 miljarder uppges uppskjuten vård ha kostat. Befolkningens hälsa, utbildning för framtidens vård personal, vårdgivare och vårdutbudets framtid samt vårdens ekonomi har också drabbats. Men enligt ett pressmeddelande från Region Stockholm finns också många lärdomar att ta tillvara samt positiva effekter kring krisberedskap och digitalisering.
– Vården är också i full gång med att hantera alla de uppskjutna vårdbehov och negativa hälsoeffekter som drabbat många stockholmare, samtidigt som den långsiktiga planen för vårdskulden till invånarna är under utformning. Vi behöver utnyttja både befintliga vårdavtal med våra många vårdgivare och se vilka tilläggsuppdrag till vårdgivare som kan behövas. Individens medicinska behov ska alltid styra vården. För att klara framtiden är det nödvändigt att vi tar tillvara alla de positiva förändringar vi också sett under pandemin: minskad administration, snabbare samverkan och inte minst digitaliseringens enorma kliv framåt, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

En direkt negativ konsekvens av pandemin är att antalet diagnostiserade cancerfall minskat. Det beror i sin tur inte på att vi ä friskare utan för att färre sökt vård enligt vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD)
– Det är mycket allvarliga siffror. Bakom varje cancerfall finns människor med familj och vänner som drabbas. Covid-19 ska inte få skörda fler liv genom att vi inte söker vård. En sent upptäckt cancer kan få långtgående konsekvenser för den enskilde. Det är därför positivt att all cancerscreening nu återupptagits, även för riskgrupper. Nu gäller det att alla som är i behov av vård också söker den, säger Ella Bohlin.

Nu blir det studentfirande igen

Ung & Student För första gången på två år får studenterna springa ut från Arlandagymnasiet igen: - Jag ser fram emot att vi äntligen ska få fira dagen på vårt vis, något som vi bara får uppleva en gång. Det är trist för de som gått ut innan oss och jag är tacksam att vi får fira studenten på ett vanligt sätt. Man vill ju ha med sin familj, berättar studenten Theresia Aslan.

logistik_sigtuna_helsida
mp_helsida_april
EXTRA

Smash and grab mot fraktföretag

Blåljus Ett fraktföretag i Arlandastad utsattes under tidig morgon för en smash and grab: - Det låg fotanglar vid bron över järnvägen, berättar ett vittne för märsta.nu

2020_helsida
defacto_helsida

Gravt funktionshindrad tonårsflicka nekas assistans för fritid

Nyheter En tonårsflicka med funktionshinder nekas assistans av Sigtuna kommun på fritiden och lov: - Jag vill och ska ha möjligheten att vara med mina kompisar eller göra det mina kompisar gör men ni ger mig inte de möjligheterna för att ni tycker att jag gör tillräckligt mycket saker med familjen, har flickan skrivit i ett brev till Sigtuna kommun efter beskedet om neddragen assistans.

retro_helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen kommer inte att bebyggas

Politik Sigtuna kommun har antagit en ny översiktsplan i samband med fullmäktige på torsdagen. I den så har förslaget om bebyggelse norr om Aspvägen tagits bort.

connys_helsida
liber_helsida
centrum_sommar2022_helsida

Lyckad Blåljusdag i Märsta Centrum

Nyheter I lördags var det Blåljusdag i Märsta Centrum: - Vi är mycket tacksamma för alla Märstabor som kom och gjorde dagen till en succé säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.

helsida
nationaldag_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
moderat_outsider
connys
outsider
swedol_outsider
retro_outsider
nrh
nationaldag_out
sigtuna_vatten_outsider
logistik_outsider