stationshusen_pan
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Ny översiktsplan ska ut på samråd

En ny översiktsplan passerade Kommunstyrelsen i måndags: - Syftet med översiktsplanen är att redovisa kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön med en tidshorisont till år 2035, säger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden.

Under våren fram till 14 juni ska en ny översiktsplan ut på samråd, det innebär att kommuninvånare och andra intressenter får tycka till om kommunens planer gällande exempelvis bostadsbygge, handel, verksamheter med mera.
– Planförslaget omfattar hela kommunen och är en del av kommunens arbete för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling, uppger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden.

Efter att samrådssynpunkterna hanterats och granskat ska förslaget revideras under hösten. I maj 2022 tror man att översiktsplanen kan antas.
– Förslaget är baserat på den av Trafikverket beslutade nya preciseringen av riksintresset Arlanda flygplats vilket bl.a. öppnar upp för ny bostadsbebyggelse öster om Märsta station och väster om Rosersbergs station. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på kommunens hemsida där det också kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter, berättar Mats Weibull.

Här kan du läsa mer om Översiktsplanen 

2020_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
jul2021

Tallen har en av de största solcellsanläggningarna

Nyheter BRF Tallen i Valsta har installerat en av landets största solcellsanläggningar: - För oss var detta en självklar investering i vårt arbete mot att göra boendet hos oss klimatneutralt, säger Ibrahim Khalifa, ordförande i BRF Tallen.

mp_host_helsida
happyhomes_sommar2020
julmarknad_helsida
connys_helsida
valsta-jul_helsida

Stora störningar i trafiken

Blåljus Det råder begränsad framkomlighet in mot Märsta efter en trafikolycka vid Arlandastad. Dessutom är det avspärrningar kring Arlandaområdet.

Inga pengar till upprustning av Märsta station

Politik Märsta station lämnas utanför i regeringens förslag till nationell plan: - Trafikverkets förslag till nationell plan är en mycket stor besvikelse för alla oss som länge kämpat för den helt nödvändiga upprustningen av Märsta station, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

mp-outsider
valsta_jul_outsider
ridskola_2020_outsider
stationshusen_out
connys
nrh
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
jul_outsider
julmarknad_outsider