centrum_host
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Ny elledning planeras mellan Odensala-Sigtuna

Moderniseringen av elnätet i bland annat Sigtuna kommer att möjliggöra för expansion av både företagsetableringar och bostadsbyggande enligt Vattenfall.

centrum_farsdag_artikel

Vattenfall meddelade tidigare i höst att de avser starta en moderniseringen av elnätet i flera kommuner, däribland Sigtuna. Redan på måndag startar samrådet om en ombyggnation av elnätet mellan Håtuna i Upplands-Bro och Sigtuna. En helt ny ledning på 130 kv byggs mellan Odensala och Sigtuna, den byggs parallellt med befintliga ledningar enligt Vattenfall.

Det elnät som finns idag uppfördes på 70-talet och består till största dele av luftisolerade 70 kv-anläggningar:
– Ett historiskt högt och snabbt byggande i kombination med en ny industrialisering byggd på el, är en stor utmaning att hantera med de begränsningar som föreligger i dagens elnät. Genom moderniseringsarbetet löser vi på sikt kapacitetsbristen och möjliggör en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Stockholmsregionen, säger Jan Karlsson, Projektansvarig, Vattenfall Eldistribution AB.

Moderniseringen väntas ta 10-15 år och omges av ett långt arbete med tillståndsprocesser, Vattenfall har förstärkt dialogen med Länsstyrelsen och kommunerna om planerna. Förstärkningen av elnätet innebär att berörda kommuner kan klara av både bostadsbyggande och företagssatsningar:
– Vi behöver samverka med kommunerna och ta del av deras planer och tillväxtprognoser i tidigt skede, samt skapa förutsättningar för snabbare tillståndsprocesser för att minimera handläggningstiderna i våra infrastrukturprojekt, säger Jan Karlsson.

sigtunavatten_standard
fme_oktober
defacto_mustach_helsida
happyhomes_2019
greeknighthelsida

Så lyftes Sigtuna Museum

Nyheter Sigtuna Musems verksamhet hade en undanskymd roll för några år sedan men under Ted Hesselboms tid har museet dubblerat antal besökare och anställda: - Det är viktigt att synas. Att pratas om, säger Ted i ett reportage i Norrtälje tidning.

centrum_farsdag
ica_oktober
colorama_april2
greeknight_outsider
connys
nrh