defacto_pan2020
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Ny elledning planeras mellan Odensala-Sigtuna

Moderniseringen av elnätet i bland annat Sigtuna kommer att möjliggöra för expansion av både företagsetableringar och bostadsbyggande enligt Vattenfall.

centrum_artikel

Vattenfall meddelade tidigare i höst att de avser starta en moderniseringen av elnätet i flera kommuner, däribland Sigtuna. Redan på måndag startar samrådet om en ombyggnation av elnätet mellan Håtuna i Upplands-Bro och Sigtuna. En helt ny ledning på 130 kv byggs mellan Odensala och Sigtuna, den byggs parallellt med befintliga ledningar enligt Vattenfall.

Det elnät som finns idag uppfördes på 70-talet och består till största dele av luftisolerade 70 kv-anläggningar:
– Ett historiskt högt och snabbt byggande i kombination med en ny industrialisering byggd på el, är en stor utmaning att hantera med de begränsningar som föreligger i dagens elnät. Genom moderniseringsarbetet löser vi på sikt kapacitetsbristen och möjliggör en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Stockholmsregionen, säger Jan Karlsson, Projektansvarig, Vattenfall Eldistribution AB.

Moderniseringen väntas ta 10-15 år och omges av ett långt arbete med tillståndsprocesser, Vattenfall har förstärkt dialogen med Länsstyrelsen och kommunerna om planerna. Förstärkningen av elnätet innebär att berörda kommuner kan klara av både bostadsbyggande och företagssatsningar:
– Vi behöver samverka med kommunerna och ta del av deras planer och tillväxtprognoser i tidigt skede, samt skapa förutsättningar för snabbare tillståndsprocesser för att minimera handläggningstiderna i våra infrastrukturprojekt, säger Jan Karlsson.

sigtunahem_sokbostad
brobygget_midgard_helsida
helsida_sommarlov
connys_helsida
centrum_helsida2020
2020_helsida
studeravidare_helsida
happyhomes_sommar2020
brobygget_helsida_valsta
defacto_helsida
brobygget_midgard_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_outsider_valsta
centrum_sommar_out
outsider_sommarlov
studeravidare_outsider
nrh
swedol_outsider