moderat_sommar
Bron över ErikssundFoto: trafiken.nu

Ny bro över Erikssund ska byggas

Nuvarande Erikssundsbron som är från 1932 ska rivas när en ny står klar.

centrum_artikel

Trafikverket har ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att få starta arbetet med att bygga en ny bro över Erikssund. Arbetstiden är beräknad till två år men Trafikverket har fem år på sig att genomföra planen. Vägen kommer inte att stängas av för fordonstrafik under byggtiden utan den nya bron kommer att byggas öster om nuvarande bron.

Enligt handlingarna kan sjötrafik stängas av under mellan mitten av oktober till och med mitten av april. I övrigt är målet att båttrafiken förbi sundet ska fungera som vanligt. Den nya bron kommer att vara 11 meter bred och ha gång och cykelbana på ena sidan. Den fasta bron blir 40 meter lång samt öppningsbar. Under bron blir höjden för båtar utan att begära öppning 2,7 meter.

Väg 263 är vältrafikerad och en prioriterad väg av Trafikverket i trafiksäkerhetssyfte.

marina_helsida
spedition_sigtuna
centrum_helsida2020
sommar_sigtuna2020
brobygget_midgard_helsida
2020_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_helsida_valsta
speedy_helsida
studeravidare_helsida
kaa_sigtuna_helsida
connys_helsida
ridskola_2020_outsider
brobygget_midgard_outsider
kaa_outsider
brobygget_outsider_valsta
studeravidare_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
landsbygd_sigtuna_outsider
swedol_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
speedy_outsider
nrh
marina_outsider