panorama_centrum
Pernilla Bergqvist, Margaretha Hamark och Amelie Tarschys IngreFoto: Pressbild

Nu satsar vi på vårdcentralerna i Sigtuna

Från och med den första mars höjs ersättningarna till vårdcentraler över hela Stockholms län. Detta utgör nästa steg i att stärka den nära vården, ge allt fler möjligheten att välja en fast husläkare och korta köerna.

Vårdcentralerna i Sigtuna beräknas få 5,6 miljoner mer under 2022. Ett tillskott som ger förutsättningar för bättre tillgänglighet och kortare väntetider.

Detta resurstillskott är ett viktigt första steg i att stärka primärvården efter pandemin, och arbetet med att utveckla vården i vårt län fortsätter. Liberalerna i Stockholms län har som enda parti i regionen hittills presenterat ett genomgående sjukvårdsprogram. Ett av våra prioriterade reformpaket handlar just om en tryggare och närmre vård:

Minska väntetiderna till primärvården. Den som söker vård ska komma fram via telefon eller digital chattfunktion samma dag, och få tid hos en läkare eller sjuksköterska inom 3 dagar.
Bredda kompetenserna i den nära vården, bland annat genom att på vårdcentraler införa stöd till barn och unga med lättare psykisk ohälsa, samt så kallad geriatrisk kompetens – alltså specialiserad äldrevård.

Fortsätt bygga ut husläkarverksamheten, så att alla har möjligheten att välja en namngiven husläkare. Detta i kontrast till den opposition som kraftigt vill begränsa eller helt ta bort denna viktiga valfrihet från Sigtunaborna.

För att du ska ha makten över ditt liv behöver du också ha makten över din hälsa. I grund och botten handlar det om vilken väg vården ska ta i vår region. Ska makten över människors hälsa flyttas till någon anonym byråkrat eller ska friheten att välja sin egen läkare stärkas?

  • Amelie Tarschys Ingre, vice gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm
  • Margaretha Hamark, kandidat till regionfullmäktige för Liberalerna
  • Pernilla Bergqvist, gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun
defacto_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

connys_helsida
2020_helsida
centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

ewas_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

mp_helsida_april
liber_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

marinan_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
marina_outsider
moderat_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
ewas_outsider
centrum_sommar_outsider2022
nrh
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022