defacto_pan2020
Misstänker man att barn, unga eller vuxna far illa så kan man göra en orosanmälan dygnet runt via Sigtuna kommunFoto: Daniel Iskander/Genrebild

Nu blir det enklare att göra orosanmälan

Sigtuna kommun gör det lättare att göra orosanmälan om man misstänker att barn, unga eller vuxna far illa.

Sigtuna kommun lanserar en e-tjänst där om man misstänker att någon far illa så kan man anmälda dygnet runt. I ett pressmeddelande från kommunen så står det att man inte behöver bevis eller konkreta händelser för att kunna göra en anmälan. Att känna på sig att något inte står rätt till kan räcka enligt kommunen. Efter att en anmälan kommit in så gör socialtjänsten en bedömning om man ska gå vidare eller inte, en förhandsbedömningen kan sen leda till en utredning gällande missförhållanden.

2700 anmälningar förra året
Sigtuna kommun hanterade 2700 orosanmälningar under 2018, 2200 av dessa gällde barn- och ungdomar. Personal inom sjukvård, skola och omsorg är enligt lag skyldiga att göra en orosanmälan om man misstänker att någon far illa. Allmänhet har inte samma skyldigheter men kommunen vill främja fler att anmäla:
– Det kan handla om misstankar kring exempelvis våld, missbruk eller bristande omsorg. Orosanmälningar när det gäller barn är det enda sättet ett barn kan få hjälp om inte föräldern själv söker hjälp, vilket inte är så vanligt om det handlar om att de utsatt barnen för våld, själva har psykisk ohälsa eller missbruk. Vår största anmälare är skolan, säger Ulrika Mellberg, enhetschef på mottagningsenheten i Socialtjänsten.

Ett komplement
E-tjänsten är ett komplement och man kan fortfarande anmäla via telefon, post eller fax om man vill.
– För oss är det viktigt att våra invånare fått ökade möjligheter och fler sätt att komma i kontakt med den hjälp som kommunen kan erbjuda, uppger Anna Malm Kelfve (M), ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden.

oppethus_helsida
defacto_helsida
happyhomes_50
connys_helsida
teatergrillen_helsida
centrum_helsida2020

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

connys
teatergrillen_outsider
oppethus_outsider
nrh