centrum_host
Foto: Sigtuna kommun

Nu får rosersbergarna tycka till om framtidens stadsdel

Nu när Rosersberg ska utvecklas med bostadsområden så kommer rosersbergarna att tillfrågas om hur de vill att stadsdelen ska se ut.

Byggstart av bostäder i Rosersberg är beräknad till 2022, innan dess ska dock rosersbergarna få trycka till om hur det vill se framtidens Rosersberg. Sigtuna kommun inleder nu ett dialogprojekt där rosersbergare får svara på frågor om hur stora och hur många parkområden som ska finnas, hur bostadshusen ska se ut och vilken sorts service det finns behov av.
– Äntligen. Nu tar vi nästa steg mot den utveckling av Rosersberg som efterfrågats och utlovats under så många år – och vi gör det i dialog med de som är boende och verksamma i området, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Idag bor det 1800 invånare i Rosersberg. Stadsdelen ska växa både i antalet invånare och i service till invånare. Dialogprojektet kommer att pågå i samband med att kommunen upprättar en dialogpavljong vid Rosersbergs station, där kommer man lyssna och anteckna det som framkommer. Sista dag att tycka till är 19:e oktober.
– Rosersbergarna är våra experter i området och det känns roligt att få göra det här arbetet i samklang med dem. För några år sedan genomfördes en dialog med stort fokus på befintliga värden, utmaningar och tankar om vägen framåt. Det som framkom då har funnits med när vi tagit fram den stadsbyggnadsidé som vi nu vill stämma av och förädla, säger projektledaren Johan Sandström.

defacto_mustach_helsida
happyhomes_2019
sigtunavatten_standard
fme_oktober
ica_oktober
centrum_host_helsida
greeknighthelsida
connys
colorama_april2
nrh
greeknight_outsider