defacto_pan
På fredagen togs spärrarna i bruk på ArlandagymnasietFoto: Sigtuna kommun

Nu är Arlandagymnasiets spärrar igång

Under fredagen tog Arlandagymnasiet sina inpasseringsspärrar i bruk som ett led i satsning på ökad trygghet och studiero.

Arlandagymnasiet genomför tre förändringar under detta läsår som ett led i ökad trygghet och studiero. Den första åtgärden blir inpasseringsspärrar som togs i bruk på fredagen. Samtliga elever och lärare har fotats och fått personliga brickor som de kommer igenom spärren med.
–  Det är som i tunnelbanan, du måste ha ett giltigt kort för att spärrarna ska öppnas. Våra elever har tidigare uttryckt att de tycker att det är många obehöriga som rör sig i lokalerna. Med inpasseringsspärrarna har vi möjlighet att ha koll på vilka som vistas i lokalerna, och därmed skapa trygghet. Gäster möts upp i entrén, säger gymnasiechefen Erik Ryding.

Beslut om inpasseringsspärrarna togs redan för elva månader sedan. Utöver spärrarna har man vidtagit andra åtgärder för ökad trygghet och studiero, enligt Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

En annan åtgärd är en sk ”Arlandalektionen” som är en pedagogisk modell där strukturen på samtliga lektioner ser likadan ut oavsett vem som leder den eller vilket ämne det är.
– Tanken är att våra elever ska känna igen sig oavsett vilken lärare de har, och veta vilka förväntningar och regler vi har på Arlandagymnasiet. Avsikten är att öka studiero och trygghet än mer, uppger Erik Ryding.

Den tredje nyheten för eleverna är införandet av heltidsmentorer på alla program. Det innebär personal med fokus på att coacha eleverna i sina studier, följa upp eventuell frånvaro eller problematik runt studierna, att få klassen att trivas tillsammans och bidra till att alla har så bra förutsättningar som möjligt för att ta examen.

ica_valsta_choklad
happyhomes_2019
arlanda_golf_juli
EXTRA

Här är barnen som ploggar på idrotten

Ung & Student SVT:s Lilla Aktuellt besökte i veckan Steningehöjdens skola för att skolans elever "ploggar": - Vi har hitills ploggat med elever i år 2-6 men tanken är att alla elever på skolan ska plogga, säger idrottsläraren Jessica Brissman.

sigtunavatten_standard
defacto_helsida
sommar_centrum
arlanda_golf_juli2_outsider
nrh
defacto_outsider
connys