sommar
Foto: Pressbild/Sigtuna kommun

Nedläggning av restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer att läggas ner, det beslutade Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i samband med sitt sammanträde på tisdagskvällen: - Det är tråkigt, men det är en utveckling som inte är lokal i Sigtuna kommun, utan en nationell trend, säger Mattias Askerson, ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Bara sex personer sökte de 16 platserna som fanns för 2018/19 och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömde att det inte skulle gå att starta programmet med så få elever, man konstaterar också att antalet sökande minskat de senaste åren. Därför beslutade man att lägga ner programmet. De årskurser som nu går på Arlandagymnasiet kommer att gå klart men inga nya intag görs.

Hänvisas till andra skolor
Den som vill läsa restaurang- och livsmedel i framtiden kommer att kunna söka sig till skolor i andra delar av länet enligt nämndbeslutet. Både förra läsåret och nuvarande har man försökt marknadsföra programmet men effekten har uteblivit. 2017 var det bara åtta antagna och 2015 endast fem, det anses inte längre ekonomiskt försvarbart att genomföra utbildningen med enbart sex elever från 2018.

sigtunavatten_standard
sommar
sbrf_helsida
colorama_april2
happyhomes_2019

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

logistik_sigtuna

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

ica_valsta_choklad

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

defacto_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

fme_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

nrh
fme_outsider
defacto_outsider
connys
sportfiske_sommar
sbrf_outsider
colorama_april