moderaterna_panorama
Josefin Brodd (M) och Kerstin Eriksson (KD)Foto: Pressbild

Nästa steg mot valfrihet inom äldreomsorgen

De senaste två åren har inneburit stora utmaningar för äldre- och omsorgsnämnden. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde är antagligen de som varit mest drabbade av pandemin. Trots stora utmaningar har ett intensivt arbete pågått för att möjliggöra och stärka valfriheten inom äldreomsorgen. Självbestämmande och möjlighet att välja insatser och stöd måste vara lika möjligt oavsett om du är gammal eller ung.

Att ställa om och arbeta för en äldreomsorg som respekterar de äldres självklara rätt att få välja utförare inom hemtjänsten eller var man vill bo är en process som är komplex, tar tid och som kräver resurser. Kommunledningen i Sigtuna fortsätter att arbeta för att möta och respektera de starka önskemål om valfrihet som finns bland kommunens invånare.

Vi har, och är fortfarande, bundna av avtal som hindrat valfrihet. Det finns till exempel fortfarande stora utmaningar med mycket långa hyresavtal för våra särskilda boenden som försvårar en övergång till full valfrihet. Avtal som tecknades av den tidigare socialdemokratiska kommunledningen då man sålde av samtliga kommunala boenden till en extern aktör. Men vi måste gå vidare och kan inte längre låta dessa avtal hindra den utvecklingen mot valfrihet som vi hela tiden varit vår målsättning.

Valfrihet i Hemtjänsten
Nuvarande avtal med externa utförare inom hemtjänsten löper ut under 2023. I samråd med dessa har vi beslutat att inte förlänga avtalet. Gällande avtal ger inte utrymme för den valfrihet vi vill se. Ett nytt avtal håller på att utformas där vi tar lärdom av det tidigare och från de erfarenheter och brukarönskemål som vi tagit del av. Lärdom hämtas också från kommuner som har goda kvalitetsresultat i sina valfrihetssystem. Grundförutsättningen är enkel – den leverantör som erbjuder bäst kvalitet kommer att gynnas. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med våra nuvarande utförare, men antalet utförare måste utökas och bli minst fyra i syfte att öka valfriheten.

Valfrihet i särskilt boende
De äldre i kommunen har under lång tid framfört starka önskemål om att få välja var man ska bo. En självklarhet kan man tycka, men så är det inte riktigt idag. Vi har idag två typer av särskilda boenden. Dels fyra boenden som vi hyr från externa fastighetsägare, men driver i egen regi. Dels upphandlade platser på andra boenden som helt drivs av externa aktörer. De flesta av dessa platser ligger inte i Sigtuna kommun.

Våra egna boenden har genomgått en stor kvalitetshöjning de senaste åren och vi kan idag vara stolta över dessa verksamheter. Här råder en viss valfrihet och man kan i mån av plats önska sig vilket av dessa fyra boenden man vill bo på.

När det gäller de externa boendena finns det dock begränsningar i valfriheten. Detta beroende på hur de upphandlats och hur avtalen är skrivna. Dessa avtal går dock ut 2023 och vi kommer nu se till att full valfrihet uppnås med de nya avtalen.

Valfriheten kommer med andra ord gälla både för kommunens boenden och externa boenden. Med dessa insatser är Sigtuna kommun verkligen på väg mot att kunna erbjuda valfrihet på riktigt. En valfrihet Socialdemokraterna sagt sig vara principiellt emot.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden
valet2022

Så många kandiderar till valet

Politik Efter rekordåret 2014 med 251 kandidater sjönk antalet under 2018 men nu till höstens Val är det en marginell uppgång med en kandidat.

liber_helsida
valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Insändare Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

2020_helsida
mp_helsida_april
valet2022

Öhlund toppar valsedeln

Politik Rune Öhlund toppar Sverigedemokraternas lista inför valet: - Det viktigaste för Sigtuna är att vi har en bra ekonomi i balans och ett överskottsmål på två procent. Där har den nuvarande politiska ledningen kommit en bra bit på väg, men allt kan bli ännu bättre, säger Öhlund i ett uttalande.

valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Insändare Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

connys_helsida
valet2022

(S)-kritik mot placering av nytt Kulturcenter i Valsta

Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är kritiska till kommunledningen förslag om placeringen av ett nytt Kultur- och aktivitetscenter i Valsta som skulle innebär att bergsknallen sprängs bort.

marinan_helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Insändare Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

ewas_helsida
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Insändare Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

defacto_helsida

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Insändare Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Insändare Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Insändare Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

valet2022

repliken: (S) svartmålar Stockholms sjukvård

Insändare Region Stockholm har Sveriges kortaste vårdköer med ett brett utbud av vårdgivare och valfrihet. Socialdemokraternas påståenden om att det är brist på vård i regionen är således ännu ett exempel på deras svartmålning av Stockholm. Det måste få ett stopp.

valet2022

Sigtunas moderater på Sverigemötet

Valet 2022 Första gången på två år så höll Moderaterna sitt Sverigemöte och Moderaterna från Sigtuna var med: - Fokus för oss var att hämta kunskap och inspiration för att få nytt förtroende från väljarna att få fortsätta arbetet med att få ordning på Sigtuna, säger Olov Holst (M).

valet2022

Här är (S) team för valseger

Valet 2022 Socialdemokraterna har fastställt sin lista och Marie Axelsson är återigen etta: - Jag är oerhört glad och tacksam för det fortsatta förtroendet från medlemmarna och ser fram emot att tillsammans med dem kämpa för att vi ska vinna kommunvalet i september, säger Marie Axelsson.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
ridskola_2020_outsider
connys
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
ewas_outsider
mp_outsider2022
moderat_outsider