moderaterna_panorama
Olov Holst Foto: Sigtuna kommun

När ska Axelsson börja vara ärlig i sina insändare?

Det är trist att vi fått börja vänja oss vid Marie Axelssons ohederliga debattstil. Medvetet utelämnar hon fakta, tänjer på sanningen och far emellanåt med direkta lögner. Tråkigt och oseriöst från en person som säger sig vilja leda kommunen.

I den senaste insändaren påstår hon, helt ogenerat, att jag och Moderaterna medvetet försvårar för förtroendevalda att utföra sitt arbete. Att Axelsson och hennes parti aldrig riktigt förstått, eller brytt sig om, trygghet och säkerhet ser vi tyvärr dagliga bevis för. Kommunen dras fortfarande med stora trygghetsproblem till följd av att Axelsson och Socialdemokraterna under sin tid vid makten undvek att ingripa mot den ökande otryggheten. Det gick så långt att de till och med förnekade att den fanns.

Ärendet som Axelsson nu tar upp handlar om trygghet och säkerhet för alla med arbetsplats i kommunhuset, både tjänstemän och politiker. Det Axelsson beskriver som ”…delvis helt nödvändigt…” är inte bara ”delvis” nödvändigt. Det är helt nödvändigt på grund av en kraftigt ökad hotbild. Utifrån detta har vår mycket kompetenta säkerhetsavdelning höjt säkerhetsnivån och infört individuella passerkort för alla med permanent arbetsplats i kommunhuset. Alla andra, såväl tjänstemän som politiker och övriga besökare, anmäler sig i kontaktcenter för att få besöksbricka och bli insläppta. Det vill säga som på de flesta andra arbetsplatser och särskilt myndigheter eller företag som hanterar mängder av känslig information. För de flesta är detta en självklarhet och ses inte som något tidskrävande hinder.

Men nu påstår Axelsson alltså att den nödvändiga säkerhetsnivån och anmälan i kontaktcenter kommer hindra politiker att utföra sitt arbete och göra livet svårt för dem som någon gång i månaden har ett möte i kommunhuset. Det är tydligen ett stort problem för socialdemokratiska politiker att de hindras från att komma in i och gå ut ur kommunhuset som de vill på dygnets alla timmar. Och här vill jag passa på att understryka att inpasseringsreglerna gäller alla politiker (förutom nämndordföranden) som inte har sin dagliga arbetsplats i kommunhuset. Det vill säga inte bara oppositionen som Axelsson får det att låta som. Om det upplevs som ett så stort hinder för de socialdemokratiska politikerna att de nu måste logga in i kontaktcenter, en procedur som max tar ett par minuter, att de inte kan utföra sina uppdrag, borde partiet kanske se över sin representation istället för att klaga på att kommunen höjer säkerheten för medarbetarnas bästa.

Avslutningsvis vill jag tydliggöra hur oärlig Axelsson är i sin retorik. På sammanträdet i måndags förklarade jag flera gånger, och väldigt tydligt, att den nuvarande säkerhetsnivån inte nödvändigtvis behöver gälla i all framtid. Den sätts nu på den här nivån bland annat för att det nya säkerhetssystemet inte är fullt utbyggt. När systemet är det (förhoppningsvis under våren/försommaren) kommer frågan om vilka som ska ha passerkort tas upp igen. Bedömningen av vilka dessa personer ska vara, görs dock inte av amatörer som Axelsson och mig själv, utan av experter på kommunens säkerhetsavdelning. Denna lilla detalj utelämnar Axelsson nogsamt i sin insändare.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

helsida
valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

defacto_helsida

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

2020_helsida

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

logistik_sigtuna_helsida
valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Valet 2022 Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

mp_helsida_april
retro_helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Valet 2022 Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

connys_helsida
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Valet 2022 Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

liber_helsida

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Valet 2022 Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

Miljöpartiet vill inte att Märsta byggs sönder

Insändare Med den moderatledda kommunledningens stadsplanering byggs Märstas viktiga kulturhistoria sönder. Kommunledningen fokuserar ensidigt på Valsta medan centrala Märsta lämnas till en okänslig planering. Miljöpartiet vill att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt samhälle där historien är bevarad.

Magdalena Andersson, gör rätt från början den här gången

Insändare Statsminister Magdalena Andersson håller på att göra om exakt de misstag som hon var med och bidrog till som finansminister under flyktingkrisen 2015. Flyktingar lämnades vind för våg utan sysselsättning i nödboenden. De ukrainare som kommer måste få ett bättre mottagande. Till Sigtuna har än så länge kommit 749 Ukrainaflyktingar varav 322 är under 18 år.

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Valet 2022 Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Valet 2022 Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

valet2022

repliken: (S) svartmålar Stockholms sjukvård

Valet 2022 Region Stockholm har Sveriges kortaste vårdköer med ett brett utbud av vårdgivare och valfrihet. Socialdemokraternas påståenden om att det är brist på vård i regionen är således ännu ett exempel på deras svartmålning av Stockholm. Det måste få ett stopp.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
logistik_outsider
nrh
mp_outsider2022
outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
retro_outsider
moderat_outsider