moderaterna_riksdag
Olov Holst Foto: Sigtuna kommun

När ska Axelsson börja vara ärlig i sina insändare?

Det är trist att vi fått börja vänja oss vid Marie Axelssons ohederliga debattstil. Medvetet utelämnar hon fakta, tänjer på sanningen och far emellanåt med direkta lögner. Tråkigt och oseriöst från en person som säger sig vilja leda kommunen.

centrum_artikel

I den senaste insändaren påstår hon, helt ogenerat, att jag och Moderaterna medvetet försvårar för förtroendevalda att utföra sitt arbete. Att Axelsson och hennes parti aldrig riktigt förstått, eller brytt sig om, trygghet och säkerhet ser vi tyvärr dagliga bevis för. Kommunen dras fortfarande med stora trygghetsproblem till följd av att Axelsson och Socialdemokraterna under sin tid vid makten undvek att ingripa mot den ökande otryggheten. Det gick så långt att de till och med förnekade att den fanns.

Ärendet som Axelsson nu tar upp handlar om trygghet och säkerhet för alla med arbetsplats i kommunhuset, både tjänstemän och politiker. Det Axelsson beskriver som ”…delvis helt nödvändigt…” är inte bara ”delvis” nödvändigt. Det är helt nödvändigt på grund av en kraftigt ökad hotbild. Utifrån detta har vår mycket kompetenta säkerhetsavdelning höjt säkerhetsnivån och infört individuella passerkort för alla med permanent arbetsplats i kommunhuset. Alla andra, såväl tjänstemän som politiker och övriga besökare, anmäler sig i kontaktcenter för att få besöksbricka och bli insläppta. Det vill säga som på de flesta andra arbetsplatser och särskilt myndigheter eller företag som hanterar mängder av känslig information. För de flesta är detta en självklarhet och ses inte som något tidskrävande hinder.

Men nu påstår Axelsson alltså att den nödvändiga säkerhetsnivån och anmälan i kontaktcenter kommer hindra politiker att utföra sitt arbete och göra livet svårt för dem som någon gång i månaden har ett möte i kommunhuset. Det är tydligen ett stort problem för socialdemokratiska politiker att de hindras från att komma in i och gå ut ur kommunhuset som de vill på dygnets alla timmar. Och här vill jag passa på att understryka att inpasseringsreglerna gäller alla politiker (förutom nämndordföranden) som inte har sin dagliga arbetsplats i kommunhuset. Det vill säga inte bara oppositionen som Axelsson får det att låta som. Om det upplevs som ett så stort hinder för de socialdemokratiska politikerna att de nu måste logga in i kontaktcenter, en procedur som max tar ett par minuter, att de inte kan utföra sina uppdrag, borde partiet kanske se över sin representation istället för att klaga på att kommunen höjer säkerheten för medarbetarnas bästa.

Avslutningsvis vill jag tydliggöra hur oärlig Axelsson är i sin retorik. På sammanträdet i måndags förklarade jag flera gånger, och väldigt tydligt, att den nuvarande säkerhetsnivån inte nödvändigtvis behöver gälla i all framtid. Den sätts nu på den här nivån bland annat för att det nya säkerhetssystemet inte är fullt utbyggt. När systemet är det (förhoppningsvis under våren/försommaren) kommer frågan om vilka som ska ha passerkort tas upp igen. Bedömningen av vilka dessa personer ska vara, görs dock inte av amatörer som Axelsson och mig själv, utan av experter på kommunens säkerhetsavdelning. Denna lilla detalj utelämnar Axelsson nogsamt i sin insändare.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

connys_helsida
mod_helsida

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

handbollsskola
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

defacto_helsida
2020_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
centrum_sommar_out
swedol_outsider
moderat_outsider