bostadsformedling
Foto: Pressbild/MTR

MTR trafikerar nu pendeln

Sedan 11:e december är det MTR som trafikerar pendeltågstrafiken i Stockholms län.

centrum_artikel

I en upphandling vann MTR entreprenaden att köra pendeltågstrafik för Stockholms läns landsting. Tidigare var det Stockholmståg som satt på avtalet. Avtalet som sträcker sig tio år överklagades av SJ men vann laga kraft tidigare i år.

Det är värt ca 30 miljarder kronor om det även förlängs med ytterligare fyra år. Målet enligt MTR är att andelen nöjda resenärer ska öka från dagens 72 procent till 80 procent. Man ska också få fler att köpa biljett samt att samtliga resenärers biljetter visiteras eller valideras.

Inom överenskommelsen med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting ingår en uppfräschning av perronger och stationer. 87 miljoner påstötningar sker i pendeltågstrafiken varje år, punktligheten är 92 procent. MTR kommer under 2017 och 2018 att genomföra insatser för att förbättra resenärsmiljön och öka trivsel och trygghet.

brobygget_midgard_helsida
studeravidare_helsida
defacto_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
sommar_sigtuna2020
kaa_sigtuna_helsida
connys_helsida
marina_helsida
happyhomes_sommar2020
spedition_sigtuna
2020_helsida
speedy_helsida
kaa_outsider
studeravidare_outsider
brobygget_outsider_valsta
ridskola_2020_outsider
nrh
speedy_outsider
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider
marina_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider