moderater_pan_sommar
Foto: Miljöpartiet

(MP) vill införa tvålärarsystem och bussfil på 263:an

På måndagen klubbades fullmäktige kommunledningens förslag till budget. Men om Miljöpartiet hade fått bestämma hade man satsat på tvålärarsystem i grundskolan, fältassistenter och bussfil längs 263.

Oppositionen hade inget samlat budgetförslag i fullmäktige utan (S), (V) och (MP) presenterade varsitt. Nu vann som väntat kommunledningens förslag då de har majoritet i fullmäktige. Men om (MP) hade fått bestämma så skulle man gett mer pengar till kommunal service för naturvårdssatsningar, välfärden och förebyggande socialt arbete. Konkret innebär det bland annat fältassistenter bland ungdomar, en bussfil på väg 263, ungdomsråd och fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.
– Naturligtvis ska invånare i kris få hjälp, men att förebygga krisen är bättre. Miljöpartiet satsar totalt 152 miljoner på kostnadsökningar och utökad kommunal service. I det ingår preventivt arbete för att förebygga till exempel psykisk ohälsa, våld i nära relationer och drogmissbruk. Vi undviker att individuella tragedier uppstår och spar pengar i form av senare omhändertagande, säger Karolina Windefalk, gruppledare för (MP) Sigtuna.

När det gäller skolan vill man se skolvärdar i samtliga grundskolor och tvålärarsystem, Naturskolan ska få ökade resurser för verksamheten med skolor och fritidshem. Man investerar också i ett Allaktivitetshus och Allaktivitetspark med skateområde och klättervägg. Ungdomsrådet ska kunna påverka kommunen i frågor som rör deras vardag och framtid, som klimatet.

connys_helsida
centrum_sommar2022_helsida
kso_helsida
mp_helsida_april
helsida_sfs
defacto_helsida
pantamera_avc_helsida

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
nrh
swedol_outsider
pantamera_out
connys
mp_outsider2022
sfs_out
centrum_sommar_outsider2022
moderat_outsider
kso-duell_out