moderat_sommar
Miljöpartiet och Tomas Eriksson vill plocka bort spärrarna.

MP: Plocka bort spärrarna

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill plocka bort spärrarna i kollektivtrafiken och samtidigt öka antalet biljettkontroller.

centrum_artikel

Enligt Miljöpartiet i Stockholms läns landsting kom det in 243 anmälningar till SL där personer klämts i spärrarna eller att deras egendom klämts. Därför föreslår dem att kollektivtrafiken blir spärrfri. Spärrarna ska ersättas med valideringsstolpar samtidigt som antalet biljettkontroller blir fler.

Spärrvakter som finns idag ska utbildas till trafikvärdar och biljettkontrollanter. Den tillgängliga personalen ska flerdubblas och ge bättre service, öka tryggheten och skapa förutsättningar för fler biljettkontroller.

En anledning till att plocka bort spärrarna enligt (MP) är att spärrarna inte hindrar den största delen av fusket som beror på att köparna köpt en för billig biljett.
– Spärrar minskar inte fuskåkandet, men är dyra att underhålla och skapar onödig stress och rädsla i kollektivtrafiken. I städer som Helsingfors och Wien har de inga spärrar utan en öppen spärrlinje. Där är fusket lägre än i Stockholm säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare i Stockholms läns landsting.

Beroende på vilken förseelse man begått ska bötesbeloppet variera. Förseelser som kan bero på misstag eller missförstånd ska ge lägre böter medan systematiskt fusk och grövre förseelser ska straffas hårdare:
– Naturligtvis ska alla ha en giltig biljett. Men vi ska inte avskräcka personer som gjort fel av misstag att använda kollektivtrafiken. Däremot ska vi vara tuffa mot dem som sätter i system att fuska, fortsätter Tomas Eriksson.

brobygget_midgard_helsida
studeravidare_helsida
centrum_helsida2020
brobygget_helsida_valsta
kaa_sigtuna_helsida
marina_helsida
spedition_sigtuna
sommar_sigtuna2020
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
landsbygd_sigtuna_helsida
2020_helsida
marina_outsider
brobygget_midgard_outsider
kaa_outsider
brobygget_outsider_valsta
nrh
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out
speedy_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
ridskola_2020_outsider