moderaterna_panorama
Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Moderaterna har styrt kommunen i fyra år

Moderaterna har styrt politiken i Sigtuna kommun i drygt fyra år. Under denna tid har det varit 24 skjutningar med tre avlidna, över 300 bilar har brunnit och den organiserade brottsligheten har ökat markant. Nu har Valsta klassificerats som ett riskområde. Kan man skylla detta på Socialdemokraterna? Knappast.

Moderaterna har, i likhet med alla andra partier, satsat stora summor av kommunbudgeten på trygghetsarbetet. Problemet med Moderaternas budget är att den är felriktad och innefattar för lite av det brottsförebyggande arbetet. Resultaten ser vi varje dag genom öppen droghandel, bilar som brinner, skjutningar och organiserat bidragsfusk. Jag förstår Olov Holst frustration.

Efter mina samtal med Lena Nitz, förbundsordförande för Polisförbundet, har en av lärdomarna varit att samverkan behöver stärkas mellan socialtjänsten, polisen och skolan men även över de partipolitiska blockgränserna. Det borde inte vara så svårt att lägga våra partifärger åt sidan och försöka enas om en trygghetspolitik som håller över tid. För kommuninvånarnas bästa.

Vi har presenterat ett antal åtgärder som vi skulle vilja se. Mer resurser till skolan är ett måste. Vi kan inte ha placeringen 259 av 290 kommuner (Lärarförbundet 2020) och samtidigt mena att vi tar det brottsförebyggande arbetet seriöst. Det går inte ihop. När fler ungdomar lyckas med sin utbildning blir det fler som väljer vidareutbildning och jobb istället för att lockas till kriminella miljöer. Det behövs fler socialsekreterare och familjestödjare som kan stötta ungdomar och familjer som har det svårt. Samverkan mellan kommunen och polisen måste växlas upp ytterligare. Där behövs det ytterligare satsningar i budgeten. Moderaterna har valt att samla pengar på hög istället för att göra ytterligare satsningar på tryggheten.

Jag har även samtalat med Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, som länge haft liknande problem som Sigtuna kommun. I Södertälje kommun har den politiska majoriteten och oppositionen enats om hur det brottsförebyggande arbetet ska genomföras. Där har partierna kommit överens om vad man ska satsa på och resultaten är goda. Kommunen och polisen har ett nära samarbete och man har t ex anställt fler socialsekreterare som numera arbetar i polishuset tillsammans med polisen. Skolan har prioriterats framför alla andra välfärdsverksamheter. Om Södertälje kan så kan vi.

Olov Holsts utspel är beklämmande och jag försöker bortse från påhoppen han framför i sin artikel eftersom de enbart syftar till att rikta bort uppmärksamheten från hans egna misslyckanden. Mina ambitioner är att kommuninvånarna ska känna att vi som är valda politiker är deras politiker. Därför är det dags att enas om några gemensamma trygghetssatsningar som håller över mandatperioder och val. Om inte Olov Holst vill det så är det hans val, men det vore tveklöst det bästa för Sigtuna kommun.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd, Sigtuna kommun

 

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

logistik_sigtuna_helsida
valet2022

Bevara Märstas kultur och historia – riv inte Smedsgården!

Valet 2022 Moderatstyrda Sigtunahem har meddelat de boende i Smedsgården på Sätunavägen att deras hus ska rivas för att ge plats åt höghus. Miljöpartiet vill bevara gamla Märstas historia och anser att Sigtunahems hyresgäster ska bemötas mänskligt och sanningsenligt.

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

2020_helsida
valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

connys_helsida

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

liber_helsida

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

mp_helsida_april
valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Valet 2022 Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

centrum_sommar2022_helsida
retro_helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Valet 2022 Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

helsida
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Valet 2022 Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

nationaldag_helsida

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Valet 2022 Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

Miljöpartiet vill inte att Märsta byggs sönder

Insändare Med den moderatledda kommunledningens stadsplanering byggs Märstas viktiga kulturhistoria sönder. Kommunledningen fokuserar ensidigt på Valsta medan centrala Märsta lämnas till en okänslig planering. Miljöpartiet vill att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt samhälle där historien är bevarad.

defacto_helsida

Magdalena Andersson, gör rätt från början den här gången

Insändare Statsminister Magdalena Andersson håller på att göra om exakt de misstag som hon var med och bidrog till som finansminister under flyktingkrisen 2015. Flyktingar lämnades vind för våg utan sysselsättning i nödboenden. De ukrainare som kommer måste få ett bättre mottagande. Till Sigtuna har än så länge kommit 749 Ukrainaflyktingar varav 322 är under 18 år.

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Valet 2022 Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Valet 2022 Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
logistik_outsider
centrum_sommar_outsider2022
nationaldag_out
outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
retro_outsider
nrh
swedol_outsider
moderat_outsider
mp_outsider2022