center_pan21
Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Moderaterna har styrt kommunen i fyra år

Moderaterna har styrt politiken i Sigtuna kommun i drygt fyra år. Under denna tid har det varit 24 skjutningar med tre avlidna, över 300 bilar har brunnit och den organiserade brottsligheten har ökat markant. Nu har Valsta klassificerats som ett riskområde. Kan man skylla detta på Socialdemokraterna? Knappast.

centrum_artikel

Moderaterna har, i likhet med alla andra partier, satsat stora summor av kommunbudgeten på trygghetsarbetet. Problemet med Moderaternas budget är att den är felriktad och innefattar för lite av det brottsförebyggande arbetet. Resultaten ser vi varje dag genom öppen droghandel, bilar som brinner, skjutningar och organiserat bidragsfusk. Jag förstår Olov Holst frustration.

Efter mina samtal med Lena Nitz, förbundsordförande för Polisförbundet, har en av lärdomarna varit att samverkan behöver stärkas mellan socialtjänsten, polisen och skolan men även över de partipolitiska blockgränserna. Det borde inte vara så svårt att lägga våra partifärger åt sidan och försöka enas om en trygghetspolitik som håller över tid. För kommuninvånarnas bästa.

Vi har presenterat ett antal åtgärder som vi skulle vilja se. Mer resurser till skolan är ett måste. Vi kan inte ha placeringen 259 av 290 kommuner (Lärarförbundet 2020) och samtidigt mena att vi tar det brottsförebyggande arbetet seriöst. Det går inte ihop. När fler ungdomar lyckas med sin utbildning blir det fler som väljer vidareutbildning och jobb istället för att lockas till kriminella miljöer. Det behövs fler socialsekreterare och familjestödjare som kan stötta ungdomar och familjer som har det svårt. Samverkan mellan kommunen och polisen måste växlas upp ytterligare. Där behövs det ytterligare satsningar i budgeten. Moderaterna har valt att samla pengar på hög istället för att göra ytterligare satsningar på tryggheten.

Jag har även samtalat med Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, som länge haft liknande problem som Sigtuna kommun. I Södertälje kommun har den politiska majoriteten och oppositionen enats om hur det brottsförebyggande arbetet ska genomföras. Där har partierna kommit överens om vad man ska satsa på och resultaten är goda. Kommunen och polisen har ett nära samarbete och man har t ex anställt fler socialsekreterare som numera arbetar i polishuset tillsammans med polisen. Skolan har prioriterats framför alla andra välfärdsverksamheter. Om Södertälje kan så kan vi.

Olov Holsts utspel är beklämmande och jag försöker bortse från påhoppen han framför i sin artikel eftersom de enbart syftar till att rikta bort uppmärksamheten från hans egna misslyckanden. Mina ambitioner är att kommuninvånarna ska känna att vi som är valda politiker är deras politiker. Därför är det dags att enas om några gemensamma trygghetssatsningar som håller över mandatperioder och val. Om inte Olov Holst vill det så är det hans val, men det vore tveklöst det bästa för Sigtuna kommun.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd, Sigtuna kommun

 

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

flygskola_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

oppethus_helsida
koppar_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

2020_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

connys_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

helsida_var2021
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

happyhomes_sommar2020
replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

defacto_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

centrum_helsida2020
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

jul2021
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

julmarknad_helsida
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

mp_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

koppar_outsider
mp-outsider
swedol_outsider
julmarknad_outsider
oppethus_outsider
connys
centrum_sommar_out
dack-outsider
flygskolan_outsider
jul_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh