moderaterna_sep2020
Foto: Daniel Iskander

Minst 50 procent hyresrätter i kommunen

Idag den 5 oktober är det internationella hyresgästdagen. Idag, och alla andra dagar, säger vi:

centrum_artikel

NEJ till marknadshyror
I länder som infört marknadshyror har resultatet blivit kraftig höjda hyror, främst i större städer. Riskkapitalbolag har köpt upp fastigheter i storstäderna och chockhöjt hyrorna. Det finns anledning att tro att det skulle hända här också. Marknadshyror har resulterat i ökad segregation, att personer med sämre ekonomi har tvingats flytta allt längre bort från centrum och att de hemlösa blivit allt fler.

För den som vill veta mer rekommenderar vi filmen Push. Där kan man bland annat se hur centrala London fått kraftigt minskat antal hyreslägenheter och att många hus står och förfaller i väntan på att det ska bli lönsamt att bygga nytt.

Antalet övernattningslägenheter för rika personer, från andra delar av välden, har ökat kraftigt. Resultatet har blivit att hus står obebodda stora delar av året, när de i stället skulle kunna vara bostäder åt fast boende.

NEJ till ombildningar
Vi vill att de hyresrätter som finns idag ska fortsätta vara hyresrätter. Vill man ha bostadsrätter så skapar man det genom nyproduktion. Under många år har man i vår kommun haft tanken att bostadsmarknaden ska bestå av en tredjedel hyresrätter, bostadsrätter och villor. Denna fördelning kan i praktiken skifta.

JA till fler hyresrätter
Vi i HGF Sigtuna tycker att fördelning borde vara 50% hyresrätter.
Idag har vi en stor bostadsbrist som måste lösas, och det gör man genom att bygga fler hyresbostäder med rimliga hyror. Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter motverkar detta.
Idag gynnas de som bor i villa eller bostadsrätt av skattesystemet. De som bor i villa eller bostadsrätt får idag bidrag av Staten när de renoverar sin bostad. Bidraget, som kallas ROT-avdrag, gäller inte för hyresfastigheter. Denna orättvisa vill vi avskaffa eftersom det skulle minska behovet av höjda hyror vid renoveringar.

JA till frysta hyror 2021
I år har vi alla, på ett eller annat sätt, drabbats av den pandemi som pågår. Vi har en rekordstor arbetslöshet idag, vilket gör att många fått det svårt med sin försörjning.
För att inte göra det ännu värre vill vi ha frysta hyrorna för 2021.

Sluta tala om bostadskarriär!
I samhällsdebatten har ordet bostadskarriär börjat användas, och jag undrar om de som använder ordet inser vad det är de säger? Vi har alla hört uttryck som ”genom att öka andelen bostadsrätter/villor så kan fler göra bostadskarriär”. Att säga så är att nedvärdera hyresrätten och de personer som bor där. Vad händer i ett samhälle där man nedvärderar grupper av medborgare? Fundera över det en stund.

Det framställs som finare att ”hyra” sin bostad av en bank mot att hyra av ett bostadsföretag. Nu hoppar du kanske högt ”Vadå hyra mitt hus eller min bostadsrätt?” Så länge som lånen på bostaden överstiger 50% så är det i praktiken banken som är den verklige ägaren. Man har ju i princip köpt sin bostad på avbetalning, där man först efter många år faktiskt äger bostaden. Fast detta gäller inte bostadsrätter. Där äger man aldrig bostaden, däremot rätten att bo i en viss lägenhet. Huset och lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Som hyresgäst har jag också rätten att bo i en viss lägenhet, och den rätten har jag utan att behöva skuldsätta mig.

Vi i Hyresgästföreningen vill utveckla hyresrätten som boendeform. Att tala om bostadskarriär är att nedvärdera såväl hyresrätten som hyresgäster, och det motverkar detta.

  • Hyresgästföreningen Sigtuna, Hans Törnqvist, ordförande
meko_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

landsbygdsdag

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

boisigtuna

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

connys_helsida
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

2020_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

defacto_helsida
centrum_helsida2020

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

personal_sandstrom_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

speedy_vinter_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

happyhomes_sommar2020

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

corner_helsida
personal_outsider
speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
budget_outsider
meko_outsider
corner_outsider
nrh
centrum_sommar_out
outsider