center_pan21
Foto: Miljöpartiet

Miljöpartiet vill se naturreservat vid Aspvägen

Inte nog med att den moderatledda kommunledningen planerar för att Aspvägen ska bli en genomfartsled med trafik till Arlanda. Nu hotas stora delar av skogen vid Aspvägen i norra Märsta av avverkning.

centrum_artikel

Ett välbesökt naturområde riskerar att bli ett kalhygge. Miljöpartiet vill att skogsområdet norr om Aspvägen skyddas som naturreservat för märstabornas tillgång till nära natur.

Ett område större än tio fullstora fotbollsplaner är planerat att avverkas och planteras med 20 000 granplantor. Ny mat åt granbarkborrarna, som uppges vara anledning till avverkningen. I en naturlig skog med en variation av trädslag är barkborrens angrepp ett naturligt och nödvändigt inslag. Granbarkborren är en del av det naturliga ekosystemet och en av förutsättningarna för den biologiska mångfalden i den svenska skogen. Att vi nu ser många angrepp av granbarkborrar beror på att klimatförändringarna gynnar dem.

På klimattoppmötet i Glasgow har över hundra länder nyligen kommit överens om att avskogningen ska stoppas till år 2030. Sigtuna kommun kan börja idag genom att bevara så mycket skog som möjligt. Träd binder koldioxid och det tar 30 år innan ett område tagit upp lika mycket koldioxid som en avverkning orsakar.

Nu har den moderatledda kommunledningen chansen att visa sina utlovade ambitioner för vår natur. Hur vill den samlade högern långsiktigt säkerställa att boende i norra Märsta har tillgång till natur för skogspromenader och naturupplevelser? Ska det redan bullerstörda Norrbacka få ökad trafik utanför fönstret och dessutom förlora sin närmaste skog?

Miljöpartiet vill se att skogen norr om Aspvägen skyddas som naturreservat.

  • Karolina Windefalk, Jan Franzén
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

oppethus_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

koppar_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

defacto_helsida
mp_host_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

helsida_var2021

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

flygskola_helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

2020_helsida
replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

dack-helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

connys_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

happyhomes_sommar2020
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

jul2021
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

centrum_helsida2020

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

koppar_outsider
flygskolan_outsider
jul_outsider
dack-outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
oppethus_outsider
nrh
mp-outsider
julmarknad_outsider
connys
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider