moderater_pan_sommar
Foto: Miljöpartiet

Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

centrum_artikel

Weibull påpekar att skogen som ska avverkas är privatägd och att den moderatledda kommunledningen inte avser beslagta mark för att bilda naturreservat. De flesta naturreservat i landet bildas på privat mark, där en kommun eller myndighet kommer överens med markägaren om en lösning där markägaren fortsätter sitt ägande och ersätts med statliga medel. Naturreservat tvingas alltså inte fram utan skapas genom samverkan, till exempel i kommuner där kommunledningen är angelägen om att invånarna ska ha närhet till natur. Om ideologin hindrar så finns det ytterligare vägar att gå, till exempel skötselavtal. Att beslagta mark var något som gjordes under förra seklet.

Att en skog kan ”användas” till annat än att brukas som produktionsskog verkar vara främmande för den samlade högern. Har kommunledningen hört talas om ekosystemtjänster? Träd binder koldioxid, bidrar till bättre lokalklimat, tar upp vatten och skapar en biologisk mångfald. Det viktigaste för norra Märsta är dock närhet till upplevelser och en närmiljö att ströva i för att plocka svamp och bär eller promenera med hunden.

Kommunledningens ointresse för natur, biologisk mångfald och klimat framgår av deras budget. Att även kommuninvånarnas boendemiljö och livskvalitet är lågt prioriterade visas nu med all önskvärd tydlighet. Den samlade högerns syn på våra nära skogar som produktionsenheter visar hur lite de värnar om andra värden och hur lite de vet om vad våra skogsvårdande myndigheter förordar.

De 20 000 granplantorna är inte ”tagna ur luften” utan framgår tydligt av den avverkningsanmälan som inkommit till Skogsstyrelsen. I anmälan finns alla uppgifter om areal, återplantering med gran. Det finns säkert tjänstepersoner som kan visa hur det fungerar och ge stöd när Mats vinglar lite för mycket på ordförandecykeln.
Att granbarkborren är ett naturligt inslag i en skog är inte Miljöpartiets åsikt, det är fakta.

  • Karolina Windefalk, Jan Franzén
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

julmarknad_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

flygskola_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

dack-helsida
mp_host_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

jul2021

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

oppethus_helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

helsida_var2021
replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

koppar_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

defacto_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

happyhomes_sommar2020
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

centrum_helsida2020
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

oppethus_outsider
dack-outsider
flygskolan_outsider
swedol_outsider
mp-outsider
connys
nrh
jul_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
julmarknad_outsider
koppar_outsider
sigtuna_vatten_outsider