moderaterna_riksdag
Karolina Windefalk och Jan FranzénFoto: Miljöpartiet

Miljöpartiet vill se alternativ till fyrverkerier

Snart är det nyår - en mardröm för många djurägare. Miljöpartiet anser att kommunen måste göra mer för de djur och människor som upplever att nyår är en plåga.

centrum_artikel

Varje år skräms, skadas och dör husdjur, hästar och boskap på grund av fyrverkerier, smällare och raketer. Djurägare vittnar om livrädda djur som traumatiseras livslångt. Vilda djur flyr i panik. Det handlar inte bara om nyårsnatten. Smällare och raketer skjuts under hela december och januari – ett utdraget lidande för djur och en lång period av oro hos djurägare.

Varje år skadas också barn, ungdomar och vuxna – ett hundratal så illa att de behöver sjukhusvård. På senare år har raketer även använts för att attackera polis, ambulans och räddningstjänst. Fyrverkerier orsakar dessutom skador på miljön med utsläpp av tungmetaller.
Enligt ordningslagen får fyrverkerier inte användas utan tillstånd från Polisen om det innebär risk för skada eller stor olägenhet för person eller egendom. Kommuner har rätt att ta fram föreskrifter för att förhindra att människors hälsa eller egendom (till exempel husdjur) skadas av pyroteknik, som fyrverkerier. Omkring hälften av landets kommuner har infört lokala begränsningar för fyrverkerier. Dock inte Sigtuna kommun.

Att införa regler för fyrverkerier är det minsta en kommun kan göra. I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Miljöpartiet att begränsningar för användandet av fyrverkerier införs i de lokala ordningsföreskrifterna. Men för att komma tillrätta med problemen krävs mer. Vi föreslår också att kommunen ska ta initiativ till en bred samverkan med polis, brandförsvar och handlare. En sådan samverkan har gett goda resultat i andra kommuner.

Miljöpartiet vill inte förbjuda ett storslaget nyårsfirande. Vi föreslår att kommunen
arrangerar ett nyårsfirande med en ljusshow som alternativ till fyrverkerier.

  • Karolina Windefalk, Jan Franzén
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

connys_helsida
defacto_helsida

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

handbollsskola
2020_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

happyhomes_sommar2020
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

centrum_helsida2020
mod_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

moderat_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
swedol_outsider
centrum_sommar_out