moderaterna_panorama
Jan Franzén och Tove BjörlinFoto: Miljöpartiet

Miljöpartiet vill inte att Märsta byggs sönder

Med den moderatledda kommunledningens stadsplanering byggs Märstas viktiga kulturhistoria sönder. Kommunledningen fokuserar ensidigt på Valsta medan centrala Märsta lämnas till en okänslig planering. Miljöpartiet vill att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt samhälle där historien är bevarad.

Kommunen har beslutat att köpa fastigheten med den gamla funkisvillan där Connys Trafikskola tidigare låg och kommer då att äga sammanhängande mark i ett område som kan bli en levande stadsdel. En möjlighet att utveckla en del av centrala Märsta och dessutom lyfta fram Märstas historia. Men den moderatledda kommunledningen ser hellre att platsen asfalteras till en ännu större parkeringsplats. Miljöpartiet anser inte att Märsta behöver fler döda ytor. Märsta behöver bostäder, parker, torg, handel och föreningsliv – levande platser där människor i alla åldrar kan mötas.

Området vid Stockholmsvägen, gamla Märsta torg, har gamla anor och var länge samhällets historiska centrum. Där låg Märsta gästgivargård med hästbyten för postdiligensen mellan Stockholm och Uppsala. Senare var det den naturliga mötesplatsen för Märstabor med bio, ungdomsgård, bensinmackar och verkstäder.

Det är tydligt att den politiska majoriteten är ointresserad av att ta hänsyn till Märstas historia och saknar visioner framåt för Märsta som helhet.

I avsaknad av helhetssyn ägnar sig kommunen åt illa planerade punktinsatser som riskerar att radera Märstas historia. Bland annat är idyllen Smedsgårdarna på Sätunavägen hotad för att ge plats åt höghus. Smedsgårdarna byggdes på 1940-talet som arbetarbostäder för färgfabriken och har en koppling till Märstas industrihistoria.

Miljöpartiet vill inte se parkeringsöknar och mer trafik. Vi satsar på en nyskapande stadsutveckling med kreativa lösningar för bostäder som slår vakt om Märstas historia. Märsta ska vara en trygg, levande stadsmiljö med torg, uteserveringar, gågator, parker, grönska och lekplatser.

  • Jan Franzén och Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
marinan_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

liber_helsida
ewas_helsida
connys_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

mp_helsida_april
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

centrum_sommar2022_helsida
defacto_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

2020_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

mp_outsider2022
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_outsider2022
nrh
ewas_outsider
connys
marina_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
moderat_outsider