defacto_pan2020
Midgårdsbadet i MärstaFoto: Arkivbild/Jamshid Jamshidi

Midgårdsbadet tillbakavisar uppgifter om dåligt vatten

Det senaste dygnet har flertal personer sökt vård för misstänkt förgiftning som man antar ska komma från Midgårdsbadet, men Midgårdsbadets prover visar att det är säkert att bada.

Ett flertal inlägg på Facebook har fått stor spridning gällande misstänkt förgiftning av alger eller att man åkt på kräksjuka. Det ska ha inträffat efter bad på Midgårdsbadet. Men Midgårdsbadet tillbakavisar att sjukdomen ska ha kommit från deras vatten. Även Midgårdsbadet känner till fall och man har blivit kontaktade om situationer:
– Vi har blivit kontaktade av några familjer som informerat oss om att deras barn har blivit sjuka efter att de var på besök hos oss och vi har agerat. Våra vattenprover visar inte på några avvikelser, skriver Jack Fluch, samordnare Bad och simhallar i Sigtuna kommun, i mail till märsta.nu

Jack Fluch berättar även att man som extraåtgärd genomfört egen odling av bakterier som kan ge upphov till kräksymtomen, alltså e-colibakterier.
– Dessa prover var negativa, alltså för liten mängd e-coli bakterier i badvattnet för att ge utslag på odlingsplattan. Även extra prover har tagits för analys hos labb. Vad barnen har drabbats av är oklart, men vi kan konstatera att reningen fungerar, vi har bra badvattenkvalitet och att vi inte har någon algblomning.

Det råder också hårdare krav riktlinjer för vattenrening hos Midgårdsbadet eftersom det är naturlig rening. Provsvaren på e-coli är just nu mycket låga, långt under gränsen för att man ska vidta åtgärd och mycket lägre än i Mälaren, uppger Jack Fluch.

happyhomes_50
centrum_helsida2020
defacto_helsida
teatergrillen_helsida
oppethus_helsida
connys_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.