moderat_sommar
Midgårdsbadet i MärstaFoto: Arkivbild/Jamshid Jamshidi

Midgårdsbadet tillbakavisar uppgifter om dåligt vatten

Det senaste dygnet har flertal personer sökt vård för misstänkt förgiftning som man antar ska komma från Midgårdsbadet, men Midgårdsbadets prover visar att det är säkert att bada.

centrum_artikel

Ett flertal inlägg på Facebook har fått stor spridning gällande misstänkt förgiftning av alger eller att man åkt på kräksjuka. Det ska ha inträffat efter bad på Midgårdsbadet. Men Midgårdsbadet tillbakavisar att sjukdomen ska ha kommit från deras vatten. Även Midgårdsbadet känner till fall och man har blivit kontaktade om situationer:
– Vi har blivit kontaktade av några familjer som informerat oss om att deras barn har blivit sjuka efter att de var på besök hos oss och vi har agerat. Våra vattenprover visar inte på några avvikelser, skriver Jack Fluch, samordnare Bad och simhallar i Sigtuna kommun, i mail till märsta.nu

Jack Fluch berättar även att man som extraåtgärd genomfört egen odling av bakterier som kan ge upphov till kräksymtomen, alltså e-colibakterier.
– Dessa prover var negativa, alltså för liten mängd e-coli bakterier i badvattnet för att ge utslag på odlingsplattan. Även extra prover har tagits för analys hos labb. Vad barnen har drabbats av är oklart, men vi kan konstatera att reningen fungerar, vi har bra badvattenkvalitet och att vi inte har någon algblomning.

Det råder också hårdare krav riktlinjer för vattenrening hos Midgårdsbadet eftersom det är naturlig rening. Provsvaren på e-coli är just nu mycket låga, långt under gränsen för att man ska vidta åtgärd och mycket lägre än i Mälaren, uppger Jack Fluch.

sommar_sigtuna2020
kaa_sigtuna_helsida
brobygget_midgard_helsida
marina_helsida
centrum_helsida2020
spedition_sigtuna
studeravidare_helsida
2020_helsida
brobygget_helsida_valsta
connys_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
defacto_helsida
studeravidare_outsider
marina_outsider
brobygget_outsider_valsta
ridskola_2020_outsider
nrh
swedol_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
kaa_outsider
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider