defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Midgårdsbadet kan byta till klorrening

Kommunen har utrett kostnaden för att byta till klorrening.

Under de år som Midgårdsbadet funnits har det upprepade gånger uppstått incidenter kopplat till reningen. Badet har också fått stänga flertal gånger under de tio åren. I höstas beställde Kommunstyrelsen en utredning om hur mycket det skulle kosta att byta reningsverk. Nu har utredningen presenterats och lagts till handlingarna.

Ett byte från biologisk rening till klorrening skulle kosta 38,5 miljoner kronor. Dock väntar man in besked från Länsstyrelsen huruvida biologisk rening ska underkännas eller ej, kommunen avser inte byta reningssystem såvida man inte måste. Om nuvarande rening anses vara säker av Länsstyrelsen så kommer inget att hända.

Uppdaterad kl. 16.16

boisigtuna
festspec_host2020_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
centrum_helsida2020

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.