defacto_pan2020
Olov Holst och Mattias AskersonFoto: Pressbild

Menar Axelsson (S) allvar när hon vill ge nyanlända förtur i bostadskön?

Vi tror att alla som läser Marie Axelssons något märkliga inlägg upptäcker en tydlig sak – hon undviker att svara på huvudfrågan. Tänker Socialdemokraterna i Sigtuna alltså ge nyanlända en gräddfil och låta dem gå före tusentals människor som stått många år i bostadskön?

centrum_artikel

Axelsson gör tappra försök att spela bort korten genom att ta upp ett antal frågor som inte har med saken att göra. Det hon glömmer nämna är att hon och hennes parti under många år vid makten byggde 20% fler bostäder än snittet i länet. Detta med stor övervikt på hyresrätter. Det skapade utrymme för att bland annat ta emot ett stort antal nyanlända. Så många att Sigtuna idag har Sveriges femte största andel av befolkningen med utomeuropeisk bakgrund. Nästan 35% av kommunens invånare räknas till den kategorin.

Samtidigt som man byggde alla dessa bostäder struntade de socialdemokratiska kommunledningarna i det närmaste helt i integrationsarbetet. Det har gjort att Sigtuna idag också är en av Sveriges mest segregerade kommuner. Att motverka den segregationen är ett arbete den nuvarande majoriteten tar på största allvar och lanserar nu ett omfattande program kallat Samhällsbyggnadslyftet för att komma till rätta med segregationen.

Vad är Axelssons och socialdemokraternas svar på det? Jo, bygg mer och framförallt hyresrätter. Ett mycket bra sätt att låta segregationen fortsätta öka, i stället för att minska den.

Sigtuna har precis som övriga kommuner i regionen stor bostadsbrist. Många kommuninvånare har stått länge i bostadskö. Vår syn är att nyanlända efter den tvååriga etableringstiden, där vi är tvingade att tillhandahålla en bostad, ska behandlas som alla andra invånare i landet. Det vill säga ställa sig i kö och få bostad där det finns tillgängliga bostäder; i Sigtuna, i någon annan Stockholmskommun eller någon annanstans i landet. Vi kommer inte skapa någon gräddfil där en viss kategori människor har orättvisa förturer eller förmåner.

Det, Marie Axelsson, är att respektera alla människors lika värde och känna en gemenskap i kommunen.

  • Olov Holst (M), ordförande kommunstyrelsen
  • Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

prima_helsida
connys_helsida
januari_helsida
defacto_helsida
ridskola2020_helsida
meko_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

centrum_helsida2020
budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

speedy_vinter_helsida

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

happyhomes_sommar2020

Nyanlända ska inte ha förtur i bostadskön

Insändare För ganska exakt ett år sedan skrev vi en insändare på samma tema, under våren 2020 var frågan aktuell i samband med ändringar i EBO-lagen och nu är det alltså dags för en tredje gång.

2020_helsida

Farligt övergångsställe

Insändare Övergångsstället på Valstavägen, intill busshållplatsen Buregatan, nyttjas av många boende men också av elever på Arlandagymnasiet.

moderat_outsider_jan
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
prima_outsider
speedy_vinter2020_outsider
meko_outsider
connys
nrh
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider