center_pan21
Olov Holst och Mattias AskersonFoto: Pressbild

Menar Axelsson (S) allvar när hon vill ge nyanlända förtur i bostadskön?

Vi tror att alla som läser Marie Axelssons något märkliga inlägg upptäcker en tydlig sak – hon undviker att svara på huvudfrågan. Tänker Socialdemokraterna i Sigtuna alltså ge nyanlända en gräddfil och låta dem gå före tusentals människor som stått många år i bostadskön?

centrum_artikel

Axelsson gör tappra försök att spela bort korten genom att ta upp ett antal frågor som inte har med saken att göra. Det hon glömmer nämna är att hon och hennes parti under många år vid makten byggde 20% fler bostäder än snittet i länet. Detta med stor övervikt på hyresrätter. Det skapade utrymme för att bland annat ta emot ett stort antal nyanlända. Så många att Sigtuna idag har Sveriges femte största andel av befolkningen med utomeuropeisk bakgrund. Nästan 35% av kommunens invånare räknas till den kategorin.

Samtidigt som man byggde alla dessa bostäder struntade de socialdemokratiska kommunledningarna i det närmaste helt i integrationsarbetet. Det har gjort att Sigtuna idag också är en av Sveriges mest segregerade kommuner. Att motverka den segregationen är ett arbete den nuvarande majoriteten tar på största allvar och lanserar nu ett omfattande program kallat Samhällsbyggnadslyftet för att komma till rätta med segregationen.

Vad är Axelssons och socialdemokraternas svar på det? Jo, bygg mer och framförallt hyresrätter. Ett mycket bra sätt att låta segregationen fortsätta öka, i stället för att minska den.

Sigtuna har precis som övriga kommuner i regionen stor bostadsbrist. Många kommuninvånare har stått länge i bostadskö. Vår syn är att nyanlända efter den tvååriga etableringstiden, där vi är tvingade att tillhandahålla en bostad, ska behandlas som alla andra invånare i landet. Det vill säga ställa sig i kö och få bostad där det finns tillgängliga bostäder; i Sigtuna, i någon annan Stockholmskommun eller någon annanstans i landet. Vi kommer inte skapa någon gräddfil där en viss kategori människor har orättvisa förturer eller förmåner.

Det, Marie Axelsson, är att respektera alla människors lika värde och känna en gemenskap i kommunen.

  • Olov Holst (M), ordförande kommunstyrelsen
  • Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
helsida_var2021

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

bostad_helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

defacto_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

connys_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

centrum_helsida2020
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

vaccin
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

happyhomes_sommar2020
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

dack-helsida
mp_host_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

2020_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

bostad_outsider
centrum_sommar_out
connys
vaccin-outsider
ridskola_2020_outsider
mp-outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
dack-outsider