defacto_panorama_mustasch
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi
Cykelväg mellan Rosersberg-VäsbyFoto: Daniel Iskander
Ca 2100 olyckor med cyklister inträffade under 2016Foto: Arkivbild/Tony Nordahl
Målet är att fler ska kunna cykelpendla, det vill säga cykla till stationen och därefter åka vidare med tåg eller bussFoto: Facebook/Socialdemokraterna

Medvind för cyklister

Sollentuna kommun utsågs nyligen till Årets cykelkommun i länet. Men det är medvind för alla cyklister enligt Björn Sax Kaijser, samordnare på det regionala cykelkansliet.

centrum_farsdag_artikel

Den senaste cykelvägen som håller på att färdigställas enligt den regionala cykelplanen är i kommunen mellan Märsta-Väsby, stora delar är redan klara mellan Väsby-Rosersberg. Men den ska också kopplas på hela vägen mellan Märsta-Rosersberg.

Fler ska kunna cykelpendla
Stockholms läns landsting som har inrättat ett Cykelkansli konstaterar at utvecklingen på cykelvägar är bra i hela länet.
– Det blåser medvind för länets cyklister. Cykelbokslutet visar en kraftig utbyggnad av regionala cykelstråk och mellankommunal samverkan. Samtidigt finns det lokala skillnader. Målet i cykelplanen är att förbättra möjligheterna till cykelpendling. Cykeltrafiken i länet ska öka från 5 till 20 procent till år 2030, säger Björn Sax Kaijser, samordnare på det regionala cykelkansliet, i ett pressmeddelande.

Sollentuna bäst i länet
Sollentnuna utsågs till Årets cykelkommun i länet. Kommunerna i länet har ett stort ansvar för både bygga och uppgradera cykelvägnätet till rätt standard. När kommunerna vill åtgärda så kan de ansöka om statlig medfinansiering från länsplanen för infrastruktur. I kommunen ska man kunna cykla från väst till öst och syd till nord. Flera punktåtgärder ska ha gjorts längs med väg 263. Planerade sträckor för kommande fem åren är en cykelväg från Märsta via Odensala till Knivsta.

Inga dödsfall
Samtidigt som cykelvägarna byggs ut och blir tillgängliga blir det också allt fler cyklister, hjälmanvändningen är bara 70 procent och det är en siffra man vill öka hos Cykelkansliet. Dock är hjälmanvändningen dubbelt så hög i Stockholms län jämfört med övriga landet. Antalet olyckor ökade med ca 200 till 2150 mellan 2015-2016. Men ingen person har mist livet, dock har 16 personer skadats svårt i samband med cykelincidenter.

fme_oktober
ica_oktober

Så lyftes Sigtuna Museum

Nyheter Sigtuna Musems verksamhet hade en undanskymd roll för några år sedan men under Ted Hesselboms tid har museet dubblerat antal besökare och anställda: - Det är viktigt att synas. Att pratas om, säger Ted i ett reportage i Norrtälje tidning.

defacto_mustach_helsida
greeknighthelsida
centrum_farsdag
sigtunavatten_standard
happyhomes_2019
nrh
greeknight_outsider
colorama_april2
connys