bostadsformedling
Foto: Astma och allergiförbundet

Många slarvar med ID-kontroll vid tobaksköp

Tillståndsmyndigheten kontrollerade hur många som kräver ID-kontroll vid tobaksköp och resultatet är slåede-mer än var tredje kollar inte leg!

centrum_artikel

Drygt var tredje återförsäljare av tobak ber inte om legitimation vid tobaksköp, detta efter att Sigtuna kommuns tillståndsenhet gjort kontrollköp. Samtidigt är det nästan en femtedel av kommunens gymnasieungdomar som röker.

Denna vecka är det Tobaksfriaveckan och som ett led i att minska tobaksanvändningen har Sigtuna kommuns tillståndsenhet besökt 25 säljställen. I princip alla som finn si Märsta, Sigtuna och Rosersberg:
– Vi skickade in två 18-åringar för att köpa cigaretter och snus, och trots deras ungdomliga utseende var det 36 procent av försäljarna som inte bad om att få se legitimation, berättar Åsa Arozenius, tillståndshandläggare alkohol och tobak, i ett pressmeddelande.

Åsa Arosenius säger att man kommer att fortsätta kontrollera ställena.
– På de ställen där de inte kontrollerade legitimation måste rutinerna ses över och förbättras. All personal på ställen som säljer tobak måste exempelvis utbildas i frågan,

4000 av invånarna i kommunen röker enligt siffror som Sigtuna kommun tagit fram från Folkhälsokollen. Av eleverna i årskurs 2 har 22 procent uppget att de röker. 49 ställen i kommunen säljer tobak, ca 20 ligger dock på Arlanda.

marina_helsida
centrum_helsida2020
speedy_helsida
sommar_sigtuna2020
happyhomes_sommar2020
landsbygd_sigtuna_helsida
studeravidare_helsida
kaa_sigtuna_helsida
defacto_helsida
2020_helsida
connys_helsida
brobygget_midgard_helsida
ridskola_2020_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
sigtuna_vatten_outsider
kaa_outsider
marina_outsider
brobygget_midgard_outsider
studeravidare_outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_out
brobygget_outsider_valsta
speedy_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
nrh