defacto_pan2020

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

Fram emot 2018 uppstod slitningar inom SD. En framträdande representant uteslöts efter ekonomiska förvecklingar inom SD-föreningen, men fortsatte som ”vilde” i kommunfullmäktige. Även gruppledaren ifrågasattes.

Den kommun-valsedel man gick till val på 2018 hade som förstanamn en politiskt helt oerfaren kandidat, som SD trots detta framställde som ett blivande kommunalråd. Flera andra namn var också helt nya, slitningarna hade uppenbart fortsatt i samband med fastställandet av valsedeln. Amatörismen framgick också av SD:s valprogram, där parkeringsavgifter utpekades som en orättvis kommunal inkomstkälla, vilket fick ögonbryn att höjas långt utanför kommunens gränser.

Sigtunavalet 2018 gav ändå SD 3431 röster (12,89 procent) och än en gång platsen som tredje största parti. Av fullmäktiges 51 mandat fick SD nu 7.

Och SD ville ge eko direkt. Vid kommunfullmäktige-sammanträdet i oktober 2018 utmanade man vid valet av oppositionsråd. SD förslog sin egen gruppledare, en total politisk nybörjare, till detta viktiga uppdrag. Vid den slutliga omröstningen fick denne dock inte ens, som man hade kunnat vänta 7 röster, utan bara 6.

Att lägga fram ett eget förslag till kommun-budget för 2019 klarade den nya SD-gruppen inte av. Utan man röstade på M+C+L+KD+SfS-alliansens budget, fast man inte hade behövt göra det.

Två fiaskon redan de första månaderna efter valet, alltså.

Värre skulle det bli. De interna stridigheterna inom Sigtuna-SD fortsatte. Utomstående kan inte veta så mycket om detta. Men resultatet blev hur som helst i maj 2019 att 4 av de 7 SD-fullmäktigeledamöterna uteslöts ur sitt parti. Dessutom uteslöts 2 av de 4 ersättarna, liksom 3 andra SD-are som valts in i olika nämnder.

Och inte klarade SD av att lägga ett eget förslag till kommunbudget 2020, när kommunfullmäktige behandlade denna viktiga fråga vid sammanträdet i juni 2019. Det tilltänkta SD-oppositionsrådet yttrade ingenting i budgetdebatten. Något enstaka inlägg kom från en annan ledamot. Men i slutvoteringen röstade både SD-are och ”deras vildar” på den styrande M+C+L+KD+SfS-alliansens budget. Detta trots att man inte behövde göra det. De 3+4 hade kunnat lägga ner sina röster för att visa sin självständighet I Sigtunapolitiken.

Sigtuna-SD:s storhetsdrömmar har därmed bara ett knappt efter valåret gått fullständigt i kras. Och vad ska SD med 3 fullmäktigeledamöter och 4 uteslutna vildar uträtta under tiden fram till 2022?

Väldigt många av de 3431 Sigtunabor som röstade på SD i kommunvalet torde känna sig mycket besvikna, för att inte säga svikna.

Undertecknad tror att en hel del av de 3431 som röstade på SD i kommunvalet 2018 var tidigare S-sympatisörer. Dessa torde nog, gissar jag, känna sig extra besvikna på SD. Och jag vill uppmana dessa väljare – och kommande förstagångs-väljare – att inför kommunvalet 2022 tänka över hur de ska rösta. Nog är det väl bättre att välja ett regeringsdugligt parti med ett genomtänkt valprogram i stället för att kasta bort rösterna på ett splittrat amatörparti.

  • David Lundqvist
    fristående S-debattör

Svar från Gert Höglund (SD), gruppledare:

Socialdemokraterna är desperata!

David Lundqvist (s) oroar sig för att SD:s väljare kan känna sig svikna över utfallet av valresultatet 2018. Det David Lundqvist (s) verkligen ska oroa sig är över det katastrofala valet socialdemokraterna gjorde. Sossarna har rasat med 11 st. ledamöter i kommunen sedan valet 2010 från att ha 23 ledamöter till nu endast 12 efter senaste valt..

De flesta ledamöterna i fullmäktige och i de olika nämnderna i kommunen är oavlönade fritidspolitiker som brinner för sin uppgift att försöka förändra kommunen till det bättre.

Socialdemokraterna tillhör ett parti som kan anställa personer på heltid som kan forma deras politik genom motioner, interpellationer, frågor och inte minst göra ett förslag till kommunal budget. Detta är något som SD bara kan drömma om.

Socialdemokraterna i Sigtuna har under de senaste åren blivit rikskända i press, radio och inte minst i TV genom programmet ”Uppdrag Granskning” där mygel och andra mycket tveksamma handlingar visat vad det är för något parti och då är det inte konstigt att väljarna flyr från partiet. David Lundqvist kastar sten i glashus.

Du angriper även mig som gruppledare där du kallar mig för ”total politisk nybörjare”. Återigen visar du din okunskap. Jag har under många år varit politisk aktiv i ett annat parti i Stockholm. Bl.a. suttit med i det partiets förbundsstyrelse och i olika nämnder och styrelser. Här visar du på din okunskap genom att inte kontrollera bakgrundsfakta.

Att partier föreslår ledamöter i olika styrelser och nämnder är naturligt, även om partiet vet att de inte får en majoritet. Det borde du veta som f.d. kommunfullmäktiges ordförande.

Vi Sverigedemokrater är glada och stolta över det förtroende som invånarna i Sigtuna kommun har gett oss. Samtidigt kan vi konstatera att vissa av de personer som blev invalda i fullmäktige blivit uteslutna eller valt att inte längre representerar SD. Socialdemokraterna råkade ut för samma sak under förra mandatperioden. Allt myglande ledde till att s-ledamöter valde att inte längre stödja er politik och lämna det socialdemokratiska partiet.

SD röstar på de förslag som bäst passar vår politik och inte vem som lägger fram förslagen. Lägger ni i socialdemokraterna fram förslag som vi tycker är bra så röstar vi naturligtvis på ett sådant förslag, t.ex. röstade vi tillsammans med (s) vad gäller naturreservatet i Rosersberg.

Avslutningsvis kan sägas att det är sant att många av f.d. s-väljare nu väljer SD som sitt parti och det beror på er förda politik eller kanske brist på politik.

coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

festspec_corona_helsida
coronakrisen

Rädda företagen

Insändare De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

happy_homes_mars
centrum_helsida2020
defacto_helsida
ridskola2020_helsida
2020_helsida
speedy_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

marina_helsida

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

ridskola_2020_outsider
festspec_corona_outsider
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_outsider
nrh
swedol_outsider