budget_panorama

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

centrum_artikel

Fram emot 2018 uppstod slitningar inom SD. En framträdande representant uteslöts efter ekonomiska förvecklingar inom SD-föreningen, men fortsatte som ”vilde” i kommunfullmäktige. Även gruppledaren ifrågasattes.

Den kommun-valsedel man gick till val på 2018 hade som förstanamn en politiskt helt oerfaren kandidat, som SD trots detta framställde som ett blivande kommunalråd. Flera andra namn var också helt nya, slitningarna hade uppenbart fortsatt i samband med fastställandet av valsedeln. Amatörismen framgick också av SD:s valprogram, där parkeringsavgifter utpekades som en orättvis kommunal inkomstkälla, vilket fick ögonbryn att höjas långt utanför kommunens gränser.

Sigtunavalet 2018 gav ändå SD 3431 röster (12,89 procent) och än en gång platsen som tredje största parti. Av fullmäktiges 51 mandat fick SD nu 7.

Och SD ville ge eko direkt. Vid kommunfullmäktige-sammanträdet i oktober 2018 utmanade man vid valet av oppositionsråd. SD förslog sin egen gruppledare, en total politisk nybörjare, till detta viktiga uppdrag. Vid den slutliga omröstningen fick denne dock inte ens, som man hade kunnat vänta 7 röster, utan bara 6.

Att lägga fram ett eget förslag till kommun-budget för 2019 klarade den nya SD-gruppen inte av. Utan man röstade på M+C+L+KD+SfS-alliansens budget, fast man inte hade behövt göra det.

Två fiaskon redan de första månaderna efter valet, alltså.

Värre skulle det bli. De interna stridigheterna inom Sigtuna-SD fortsatte. Utomstående kan inte veta så mycket om detta. Men resultatet blev hur som helst i maj 2019 att 4 av de 7 SD-fullmäktigeledamöterna uteslöts ur sitt parti. Dessutom uteslöts 2 av de 4 ersättarna, liksom 3 andra SD-are som valts in i olika nämnder.

Och inte klarade SD av att lägga ett eget förslag till kommunbudget 2020, när kommunfullmäktige behandlade denna viktiga fråga vid sammanträdet i juni 2019. Det tilltänkta SD-oppositionsrådet yttrade ingenting i budgetdebatten. Något enstaka inlägg kom från en annan ledamot. Men i slutvoteringen röstade både SD-are och ”deras vildar” på den styrande M+C+L+KD+SfS-alliansens budget. Detta trots att man inte behövde göra det. De 3+4 hade kunnat lägga ner sina röster för att visa sin självständighet I Sigtunapolitiken.

Sigtuna-SD:s storhetsdrömmar har därmed bara ett knappt efter valåret gått fullständigt i kras. Och vad ska SD med 3 fullmäktigeledamöter och 4 uteslutna vildar uträtta under tiden fram till 2022?

Väldigt många av de 3431 Sigtunabor som röstade på SD i kommunvalet torde känna sig mycket besvikna, för att inte säga svikna.

Undertecknad tror att en hel del av de 3431 som röstade på SD i kommunvalet 2018 var tidigare S-sympatisörer. Dessa torde nog, gissar jag, känna sig extra besvikna på SD. Och jag vill uppmana dessa väljare – och kommande förstagångs-väljare – att inför kommunvalet 2022 tänka över hur de ska rösta. Nog är det väl bättre att välja ett regeringsdugligt parti med ett genomtänkt valprogram i stället för att kasta bort rösterna på ett splittrat amatörparti.

  • David Lundqvist
    fristående S-debattör

Svar från Gert Höglund (SD), gruppledare:

Socialdemokraterna är desperata!

David Lundqvist (s) oroar sig för att SD:s väljare kan känna sig svikna över utfallet av valresultatet 2018. Det David Lundqvist (s) verkligen ska oroa sig är över det katastrofala valet socialdemokraterna gjorde. Sossarna har rasat med 11 st. ledamöter i kommunen sedan valet 2010 från att ha 23 ledamöter till nu endast 12 efter senaste valt..

De flesta ledamöterna i fullmäktige och i de olika nämnderna i kommunen är oavlönade fritidspolitiker som brinner för sin uppgift att försöka förändra kommunen till det bättre.

Socialdemokraterna tillhör ett parti som kan anställa personer på heltid som kan forma deras politik genom motioner, interpellationer, frågor och inte minst göra ett förslag till kommunal budget. Detta är något som SD bara kan drömma om.

Socialdemokraterna i Sigtuna har under de senaste åren blivit rikskända i press, radio och inte minst i TV genom programmet ”Uppdrag Granskning” där mygel och andra mycket tveksamma handlingar visat vad det är för något parti och då är det inte konstigt att väljarna flyr från partiet. David Lundqvist kastar sten i glashus.

Du angriper även mig som gruppledare där du kallar mig för ”total politisk nybörjare”. Återigen visar du din okunskap. Jag har under många år varit politisk aktiv i ett annat parti i Stockholm. Bl.a. suttit med i det partiets förbundsstyrelse och i olika nämnder och styrelser. Här visar du på din okunskap genom att inte kontrollera bakgrundsfakta.

Att partier föreslår ledamöter i olika styrelser och nämnder är naturligt, även om partiet vet att de inte får en majoritet. Det borde du veta som f.d. kommunfullmäktiges ordförande.

Vi Sverigedemokrater är glada och stolta över det förtroende som invånarna i Sigtuna kommun har gett oss. Samtidigt kan vi konstatera att vissa av de personer som blev invalda i fullmäktige blivit uteslutna eller valt att inte längre representerar SD. Socialdemokraterna råkade ut för samma sak under förra mandatperioden. Allt myglande ledde till att s-ledamöter valde att inte längre stödja er politik och lämna det socialdemokratiska partiet.

SD röstar på de förslag som bäst passar vår politik och inte vem som lägger fram förslagen. Lägger ni i socialdemokraterna fram förslag som vi tycker är bra så röstar vi naturligtvis på ett sådant förslag, t.ex. röstade vi tillsammans med (s) vad gäller naturreservatet i Rosersberg.

Avslutningsvis kan sägas att det är sant att många av f.d. s-väljare nu väljer SD som sitt parti och det beror på er förda politik eller kanske brist på politik.

helsida
landsbygdsdag

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

personal_sandstrom_helsida

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

speedy_vinter_helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

happyhomes_sommar2020
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

skanela_event_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

centrum_helsida2020

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

meko_helsida
kkdk_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

fixa_laddplats_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

connys_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

2020_helsida
personal_outsider
kkdk_outsider
corner_outsider
skanela_event_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
laddplats_out
sigtuna_vatten_outsider
nrh
centrum_sommar_out
budget_outsider
outsider
speedy_vinter2020_outsider
meko_outsider