centrum_host

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

Fram emot 2018 uppstod slitningar inom SD. En framträdande representant uteslöts efter ekonomiska förvecklingar inom SD-föreningen, men fortsatte som ”vilde” i kommunfullmäktige. Även gruppledaren ifrågasattes.

Den kommun-valsedel man gick till val på 2018 hade som förstanamn en politiskt helt oerfaren kandidat, som SD trots detta framställde som ett blivande kommunalråd. Flera andra namn var också helt nya, slitningarna hade uppenbart fortsatt i samband med fastställandet av valsedeln. Amatörismen framgick också av SD:s valprogram, där parkeringsavgifter utpekades som en orättvis kommunal inkomstkälla, vilket fick ögonbryn att höjas långt utanför kommunens gränser.

Sigtunavalet 2018 gav ändå SD 3431 röster (12,89 procent) och än en gång platsen som tredje största parti. Av fullmäktiges 51 mandat fick SD nu 7.

Och SD ville ge eko direkt. Vid kommunfullmäktige-sammanträdet i oktober 2018 utmanade man vid valet av oppositionsråd. SD förslog sin egen gruppledare, en total politisk nybörjare, till detta viktiga uppdrag. Vid den slutliga omröstningen fick denne dock inte ens, som man hade kunnat vänta 7 röster, utan bara 6.

Att lägga fram ett eget förslag till kommun-budget för 2019 klarade den nya SD-gruppen inte av. Utan man röstade på M+C+L+KD+SfS-alliansens budget, fast man inte hade behövt göra det.

Två fiaskon redan de första månaderna efter valet, alltså.

Värre skulle det bli. De interna stridigheterna inom Sigtuna-SD fortsatte. Utomstående kan inte veta så mycket om detta. Men resultatet blev hur som helst i maj 2019 att 4 av de 7 SD-fullmäktigeledamöterna uteslöts ur sitt parti. Dessutom uteslöts 2 av de 4 ersättarna, liksom 3 andra SD-are som valts in i olika nämnder.

Och inte klarade SD av att lägga ett eget förslag till kommunbudget 2020, när kommunfullmäktige behandlade denna viktiga fråga vid sammanträdet i juni 2019. Det tilltänkta SD-oppositionsrådet yttrade ingenting i budgetdebatten. Något enstaka inlägg kom från en annan ledamot. Men i slutvoteringen röstade både SD-are och ”deras vildar” på den styrande M+C+L+KD+SfS-alliansens budget. Detta trots att man inte behövde göra det. De 3+4 hade kunnat lägga ner sina röster för att visa sin självständighet I Sigtunapolitiken.

Sigtuna-SD:s storhetsdrömmar har därmed bara ett knappt efter valåret gått fullständigt i kras. Och vad ska SD med 3 fullmäktigeledamöter och 4 uteslutna vildar uträtta under tiden fram till 2022?

Väldigt många av de 3431 Sigtunabor som röstade på SD i kommunvalet torde känna sig mycket besvikna, för att inte säga svikna.

Undertecknad tror att en hel del av de 3431 som röstade på SD i kommunvalet 2018 var tidigare S-sympatisörer. Dessa torde nog, gissar jag, känna sig extra besvikna på SD. Och jag vill uppmana dessa väljare – och kommande förstagångs-väljare – att inför kommunvalet 2022 tänka över hur de ska rösta. Nog är det väl bättre att välja ett regeringsdugligt parti med ett genomtänkt valprogram i stället för att kasta bort rösterna på ett splittrat amatörparti.

  • David Lundqvist
    fristående S-debattör

Svar från Gert Höglund (SD), gruppledare:

Socialdemokraterna är desperata!

David Lundqvist (s) oroar sig för att SD:s väljare kan känna sig svikna över utfallet av valresultatet 2018. Det David Lundqvist (s) verkligen ska oroa sig är över det katastrofala valet socialdemokraterna gjorde. Sossarna har rasat med 11 st. ledamöter i kommunen sedan valet 2010 från att ha 23 ledamöter till nu endast 12 efter senaste valt..

De flesta ledamöterna i fullmäktige och i de olika nämnderna i kommunen är oavlönade fritidspolitiker som brinner för sin uppgift att försöka förändra kommunen till det bättre.

Socialdemokraterna tillhör ett parti som kan anställa personer på heltid som kan forma deras politik genom motioner, interpellationer, frågor och inte minst göra ett förslag till kommunal budget. Detta är något som SD bara kan drömma om.

Socialdemokraterna i Sigtuna har under de senaste åren blivit rikskända i press, radio och inte minst i TV genom programmet ”Uppdrag Granskning” där mygel och andra mycket tveksamma handlingar visat vad det är för något parti och då är det inte konstigt att väljarna flyr från partiet. David Lundqvist kastar sten i glashus.

Du angriper även mig som gruppledare där du kallar mig för ”total politisk nybörjare”. Återigen visar du din okunskap. Jag har under många år varit politisk aktiv i ett annat parti i Stockholm. Bl.a. suttit med i det partiets förbundsstyrelse och i olika nämnder och styrelser. Här visar du på din okunskap genom att inte kontrollera bakgrundsfakta.

Att partier föreslår ledamöter i olika styrelser och nämnder är naturligt, även om partiet vet att de inte får en majoritet. Det borde du veta som f.d. kommunfullmäktiges ordförande.

Vi Sverigedemokrater är glada och stolta över det förtroende som invånarna i Sigtuna kommun har gett oss. Samtidigt kan vi konstatera att vissa av de personer som blev invalda i fullmäktige blivit uteslutna eller valt att inte längre representerar SD. Socialdemokraterna råkade ut för samma sak under förra mandatperioden. Allt myglande ledde till att s-ledamöter valde att inte längre stödja er politik och lämna det socialdemokratiska partiet.

SD röstar på de förslag som bäst passar vår politik och inte vem som lägger fram förslagen. Lägger ni i socialdemokraterna fram förslag som vi tycker är bra så röstar vi naturligtvis på ett sådant förslag, t.ex. röstade vi tillsammans med (s) vad gäller naturreservatet i Rosersberg.

Avslutningsvis kan sägas att det är sant att många av f.d. s-väljare nu väljer SD som sitt parti och det beror på er förda politik eller kanske brist på politik.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

defacto_mustach_helsida
agy_oppethus

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

greeknighthelsida

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

ica_oktober

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

happyhomes_2019

Vi ska öka kvaliteten i välfärdstjänsterna

Insändare Den styrande Alliansmajoriteten genomför en rad reformer som i grunden handlar om tre saker. Att öka kvaliteten i välfärdstjänsterna, att öka valfriheten för invånarna och att förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka våra idag mycket höga kostnader.

sigtunavatten_standard

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

fme_oktober

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

centrum_host_helsida

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

connys
nrh
colorama_april2
greeknight_outsider
agy_oppethus_outsider