defacto_pan

Många SD-väljare torde känna sig svikna

Vid kommunvalet 2014 fick Sverigedemokraterna 2194 röster (8,67 procent) och blev tredje största parti i kommunfullmäktige med 5 mandat. Från att dittills ha framstått som marginella figurer vid fullmäktigemötena började SD nu uppträda som en traditionell partigrupp, om än en amatörmässig sådan. Till exempel röstade SD-gruppen alltid på den borgerliga budgeten, fast man kunde ha lagt ner sina röster.

Fram emot 2018 uppstod slitningar inom SD. En framträdande representant uteslöts efter ekonomiska förvecklingar inom SD-föreningen, men fortsatte som ”vilde” i kommunfullmäktige. Även gruppledaren ifrågasattes.

Den kommun-valsedel man gick till val på 2018 hade som förstanamn en politiskt helt oerfaren kandidat, som SD trots detta framställde som ett blivande kommunalråd. Flera andra namn var också helt nya, slitningarna hade uppenbart fortsatt i samband med fastställandet av valsedeln. Amatörismen framgick också av SD:s valprogram, där parkeringsavgifter utpekades som en orättvis kommunal inkomstkälla, vilket fick ögonbryn att höjas långt utanför kommunens gränser.

Sigtunavalet 2018 gav ändå SD 3431 röster (12,89 procent) och än en gång platsen som tredje största parti. Av fullmäktiges 51 mandat fick SD nu 7.

Och SD ville ge eko direkt. Vid kommunfullmäktige-sammanträdet i oktober 2018 utmanade man vid valet av oppositionsråd. SD förslog sin egen gruppledare, en total politisk nybörjare, till detta viktiga uppdrag. Vid den slutliga omröstningen fick denne dock inte ens, som man hade kunnat vänta 7 röster, utan bara 6.

Att lägga fram ett eget förslag till kommun-budget för 2019 klarade den nya SD-gruppen inte av. Utan man röstade på M+C+L+KD+SfS-alliansens budget, fast man inte hade behövt göra det.

Två fiaskon redan de första månaderna efter valet, alltså.

Värre skulle det bli. De interna stridigheterna inom Sigtuna-SD fortsatte. Utomstående kan inte veta så mycket om detta. Men resultatet blev hur som helst i maj 2019 att 4 av de 7 SD-fullmäktigeledamöterna uteslöts ur sitt parti. Dessutom uteslöts 2 av de 4 ersättarna, liksom 3 andra SD-are som valts in i olika nämnder.

Och inte klarade SD av att lägga ett eget förslag till kommunbudget 2020, när kommunfullmäktige behandlade denna viktiga fråga vid sammanträdet i juni 2019. Det tilltänkta SD-oppositionsrådet yttrade ingenting i budgetdebatten. Något enstaka inlägg kom från en annan ledamot. Men i slutvoteringen röstade både SD-are och ”deras vildar” på den styrande M+C+L+KD+SfS-alliansens budget. Detta trots att man inte behövde göra det. De 3+4 hade kunnat lägga ner sina röster för att visa sin självständighet I Sigtunapolitiken.

Sigtuna-SD:s storhetsdrömmar har därmed bara ett knappt efter valåret gått fullständigt i kras. Och vad ska SD med 3 fullmäktigeledamöter och 4 uteslutna vildar uträtta under tiden fram till 2022?

Väldigt många av de 3431 Sigtunabor som röstade på SD i kommunvalet torde känna sig mycket besvikna, för att inte säga svikna.

Undertecknad tror att en hel del av de 3431 som röstade på SD i kommunvalet 2018 var tidigare S-sympatisörer. Dessa torde nog, gissar jag, känna sig extra besvikna på SD. Och jag vill uppmana dessa väljare – och kommande förstagångs-väljare – att inför kommunvalet 2022 tänka över hur de ska rösta. Nog är det väl bättre att välja ett regeringsdugligt parti med ett genomtänkt valprogram i stället för att kasta bort rösterna på ett splittrat amatörparti.

  • David Lundqvist
    fristående S-debattör

Svar från Gert Höglund (SD), gruppledare:

Socialdemokraterna är desperata!

David Lundqvist (s) oroar sig för att SD:s väljare kan känna sig svikna över utfallet av valresultatet 2018. Det David Lundqvist (s) verkligen ska oroa sig är över det katastrofala valet socialdemokraterna gjorde. Sossarna har rasat med 11 st. ledamöter i kommunen sedan valet 2010 från att ha 23 ledamöter till nu endast 12 efter senaste valt..

De flesta ledamöterna i fullmäktige och i de olika nämnderna i kommunen är oavlönade fritidspolitiker som brinner för sin uppgift att försöka förändra kommunen till det bättre.

Socialdemokraterna tillhör ett parti som kan anställa personer på heltid som kan forma deras politik genom motioner, interpellationer, frågor och inte minst göra ett förslag till kommunal budget. Detta är något som SD bara kan drömma om.

Socialdemokraterna i Sigtuna har under de senaste åren blivit rikskända i press, radio och inte minst i TV genom programmet ”Uppdrag Granskning” där mygel och andra mycket tveksamma handlingar visat vad det är för något parti och då är det inte konstigt att väljarna flyr från partiet. David Lundqvist kastar sten i glashus.

Du angriper även mig som gruppledare där du kallar mig för ”total politisk nybörjare”. Återigen visar du din okunskap. Jag har under många år varit politisk aktiv i ett annat parti i Stockholm. Bl.a. suttit med i det partiets förbundsstyrelse och i olika nämnder och styrelser. Här visar du på din okunskap genom att inte kontrollera bakgrundsfakta.

Att partier föreslår ledamöter i olika styrelser och nämnder är naturligt, även om partiet vet att de inte får en majoritet. Det borde du veta som f.d. kommunfullmäktiges ordförande.

Vi Sverigedemokrater är glada och stolta över det förtroende som invånarna i Sigtuna kommun har gett oss. Samtidigt kan vi konstatera att vissa av de personer som blev invalda i fullmäktige blivit uteslutna eller valt att inte längre representerar SD. Socialdemokraterna råkade ut för samma sak under förra mandatperioden. Allt myglande ledde till att s-ledamöter valde att inte längre stödja er politik och lämna det socialdemokratiska partiet.

SD röstar på de förslag som bäst passar vår politik och inte vem som lägger fram förslagen. Lägger ni i socialdemokraterna fram förslag som vi tycker är bra så röstar vi naturligtvis på ett sådant förslag, t.ex. röstade vi tillsammans med (s) vad gäller naturreservatet i Rosersberg.

Avslutningsvis kan sägas att det är sant att många av f.d. s-väljare nu väljer SD som sitt parti och det beror på er förda politik eller kanske brist på politik.

sommar_centrum

Skolan måste tala klarspråk om porr och heder

Insändare Skolstart och dags för ett nytt läsår, men den utökade sex- och samlevnadsundervisning som Centerkvinnorna under lång tid har arbetat för dröjer. I det förslag som Skolverket nyligen presenterade göms ord som pornografi och hedersproblematik bakom diffusa formuleringar. Det är hög tid att skolan talar klarspråk om sex och relationer.

sigtunavatten_standard

Alla behövs!

Insändare Vi ska vara stolta över att vi lever i ett samhälle med ambitionen att vara öppet och accepterande gentemot den mångfald som finns ibland oss. Gemensamt för merparten av de svenska politiska partierna, är att vi trots alla oenigheter är överens om att alla har rätt till att älska den man vill. Detta utgör en gemensam grund för de flesta av oss.

”Hållbart flygande”? – en naiv teknikoptimism!

Insändare I en debattartikel i SvD om Arlandas utbyggnad och flygandets ökning (sammanfattad i en nyhetsartikel i Märsta.nu) visar ledande M-politiker i länet att de saknar insikt om det krisartade, akuta läget i klimatutvecklingen, om svenskarnas och Sveriges klimatpåverkan och om flygets betydande del av denna.

happyhomes_2019

Vad innehöll kommunens resultat 2018 – egentligen?

Insändare ”I Mål och Budget 2020-2022 fortsätter det helt nödvändiga reformarbete som påbörjades 2018 och 2019. Det systematiska arbetet för att få en svag ekonomi i balans...börjar nu visa resultat.”... ”På bara några år har ett underskott på 30 miljoner kronor* vänts till ett överskott på 50 miljoner.”

ica_valsta_choklad
arlanda_golf_juli
defacto_helsida

Miljardsatsning på landsbygden

Insändare Vi i Sigtuna kommun drabbades hårt av fjolårets extrema torka, och allt går inte att räkna hem i pengar. För de företagare som har blivit av med sin skog eller tvingats göra sig av med boskap är det fortfarande en lång resa tillbaka. Centerpartiet ser nu till så att hela landet prioriteras och att vi får möjlighet att stötta upp och avhjälpa de mest akuta behoven efter extremsommaren 2018.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull

Insändare I februari i år kom en uppdaterad version av Chalmers-rapporten ”Kimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor”. Forskarna hade gått igenom 2017 års siffror och nu inkluderat resornas utsläpp hela vägen till slutdestinationen, dvs även efter mellanlandning, liksom den så kallade höghöjdseffekten.

Mer pengar till tjej- och kvinnojourer

Insändare Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på allvar. Allt för många kvinnor utsätts för hat, hot och våld. Den ofrihet som drabbar många kvinnor kräver därför krafttag och politisk handling. Hedersförtryck och psykisk och misshandel ska inte få förekomma.

Lovade att skapa ordning och reda

Insändare I valet 2018 lovade vi inte allt till alla, men att hålla det vi lovade. Vi lovade stoppa mygel och korruption, skapa ordning och reda i ekonomin, arbeta för ökad trygghet och prioritera kommunens kärnverksamheter. Väljarna litade på oss och röstade för en tydlig alliansmajoritet i Sigtuna kommun. Nu verkställer vi löftena med tuffa och nödvändiga prioriteringar för invånarnas bästa.

Sigtuna kommun sviker sina anställda

Insändare Vi ser nu en stark reaktion på arbetsplatser och bland medborgarna på de nedskärningar som den styrande högermajoriteten gör i kommunens verksamheter. Även vi i Vänsterpartiet är mycket oroliga – både för hur detta påverkar våra medborgare och för hur kommunen agerar som arbetsgivare.

connys
arlanda_golf_juli2_outsider
nrh
defacto_outsider