defacto_pan2020
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Många oroas av brottslighet

Många kommuninvånare är oroliga för brottslighet i kommunen enligt Länsstyrelsens senaste rapport.

centrum_artikel

Länsstyrelsen har genomfört en trygghetsundersökning bland 14000 stockholmare i samtliga kommuner. För Sigtuna kommuns del har 4 av 10 uppgett att de minst en gång om året avstått en aktivitet av oro att utsätts för brott. Hälften är även rädda att utsättas för brott.

De flesta av de tillfrågade är även röda att anhöriga ska utsättas för brott, tio procent har även utsatts för våld eller hot om våld. Vidare så är tilliten till människor i allmänhet och grannarna låg:
– Otryggheten har ökat kontinuerligt under de åtta år som Länsstyrelsen har genomfört medborgarundersökningar, men förändringarna mellan varje undersökningstillfälle är relativt små. Jämfört med undersökningen 2017 har otryggheten ökat något medan andelen som oroar sig för att utsättas för våld eller hot om våld ligger kvar på ungefär samma nivå, säger Gunhild Graseman, analytiker på Länsstyrelsen Stockholm.

defacto_helsida
centrum_helsida2020
speedy_helsida
teatergrillen_helsida
aretslarling
sportlov_sigtuna
connys_helsida
happy_homes_mars
2020_helsida
nrh
teatergrillen_outsider
oppning_salongelisabeth_outsider
speedy_outsider
sportlov_sigtuna_outsider
connys
sigtuna_vatten_outsider