centrum_jul_panorama
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Många oroas av brottslighet

Många kommuninvånare är oroliga för brottslighet i kommunen enligt Länsstyrelsens senaste rapport.

defacto_jul_artikel

Länsstyrelsen har genomfört en trygghetsundersökning bland 14000 stockholmare i samtliga kommuner. För Sigtuna kommuns del har 4 av 10 uppgett att de minst en gång om året avstått en aktivitet av oro att utsätts för brott. Hälften är även rädda att utsättas för brott.

De flesta av de tillfrågade är även röda att anhöriga ska utsättas för brott, tio procent har även utsatts för våld eller hot om våld. Vidare så är tilliten till människor i allmänhet och grannarna låg:
– Otryggheten har ökat kontinuerligt under de åtta år som Länsstyrelsen har genomfört medborgarundersökningar, men förändringarna mellan varje undersökningstillfälle är relativt små. Jämfört med undersökningen 2017 har otryggheten ökat något medan andelen som oroar sig för att utsättas för våld eller hot om våld ligger kvar på ungefär samma nivå, säger Gunhild Graseman, analytiker på Länsstyrelsen Stockholm.

greeknighthelsida
julbord_helsida
happyhomes_2019
trainingpartner_jobb_helsida
fme_oktober

Arlandapolisen utreder bajsattack

Nyheter Arlandapolisen har haft problem med bajs i sina lokaler, nu utreder man sig själva: - Det är polisanställda som disponerar lokalerna, säger stationsbefälet Markus Silén till Aftonbladet.

centrum_jul_helsida

Klart med kommunal bostadsförmedling

Bostad Den nya bostadsförmedlingen som märsta.nu skrivit om tidigare startas upp av SigtunaHem: - Vi arbetar just nu med att utveckla den nya verksamheten. Tanken är att skapa en marknadsplats som underlättar för såväl bostadssökande som hyresvärdar genom att kombinera tillgänglighet och en hög servicenivå, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

sigtunavatten_standard
defacto_jul
tp_helsida
colorama_april2
greeknight_outsider
julbord
trainingpartner_jobb_outsider
tp_outsider
connys
nrh