defacto_pan2020
Löwenströmska är en av närakuterna i länet. Foto: Locum

Många besöker närakuterna

De etablerade närakuterna som var en satsning från landstinget under de senaste två åren får allt fler besök: - Precis som vi tänkte oss har närakuterna blivit en vårdform som fyller ett stort behov hos både barnfamiljer och äldre, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, ville styra om besöken från akutsjukhusen till närakuterna som fanns placerade runt om i länet. Det ser ut att ha lyckats, under perioden januari-november 2018 besökte 260 000 i länet någon av närakuterna, 40 procent av besöken gällde barn och unga upp till 17 år.

Besöken handlar om akuta sjukdomar och skador som inte är livshotande och inte heller kan vänta till annan dag, so exempelvis stukningar, frakturer på händer och fötter samt sårskador.
– Många som tidigare åkte till akutmottagningarna fick vänta länge, eftersom ännu mer akuta fall prioriterades där. Vi vill ju att rätt patient ska vårdas på rätt nivå. Bara de som behöver sjukhusens omfattande resurser ska vårdas där, uppger Patrik Söderberg, chefsläkare på landstinget.

Närakuterna har också möjlighet till röntgen och 70 000 genomgick en röntgen på något sjukhus (Södertälje ej medräknat). Närakuterna kan också ta emot ambulanser och 2000 besök har kommit via ambulans.
– Det här är i linje med att vi vill att närakuterna ska fungera som mindre akutmottagningar. Närakuterna har ju labb, röntgen och även platser där patienten kan ligga kvar några timmar för observation, säger berättar Patrik Söderberg.

Om det är livshotande så åker man alltid till sjukhusets akutmottagning. Närakuterna är öppna alla dagar mellan 8-22 och är lokaliserade till platser med goda allmänna kommunikationer.

happyhomes_50
connys_helsida
centrum_helsida2020

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

teatergrillen_helsida
defacto_helsida
oppethus_helsida
nrh
teatergrillen_outsider
connys
oppethus_outsider