sommar
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Många barn per lärare i förskolan

Lärartätheten i förskolan är inte bra enligt rapporter från Lärarförbundet. De går 21 barn per lärare i Sigtuna kommun.

2014 var det nästan 19 barn per lärare i förskolan i kommunen, på två år gick det upp till 22 barn per lärare och nu är siffran 21 barn per förskolelärare. En siffra som trots nedgången hör till en av de högsta i länet. Värst är det dock på Värmdö med drygt 26 barn per lärare, även grannkommunen Väsby har fler barn per lärare och är tillsammans med Vallentuna just bakom Värmdö i topp. Sigtuna kommer 9:a av 26 kommuner.

Bara fem kommuner under snittet
Bäst anses situationen vara i Nykvarn där det går tio barn mer förskolelärare, därefter ligger de festa kommunerna mellan 17-22 barn/lärare. Länssnittet är 15,8 barn och rikssnittet 15,3, men bara fem av länets kommuner kommer under länssnittet.
– Grunden för barnens utbildning läggs i förskolan. Förskollärarna är den enskilt viktigaste faktorn för barnens lärande och utveckling. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och minska gruppstorlekarna är riktigt smart utbildningspolitik, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Inte fel på yrket”
Förskolorna i länet har den sämsta lärartätheten i landet och de största barngrupperna, den slutsatsen drar Lärarförbundet utifrån siffrorna från Skolverket. Lärartätheten har ökat en aning i både länet och riket:
– Ska barngrupperna kunna minska måste fler vilja bli förskollärare. Och tvärtom: ska fler lockas till yrket måste rätt förutsättningar på plats. Det är inte förskolläraryrket det är fel på, det är förutsättningarna. Arbetsbelastningen måste ner och lönerna måste upp, fortsätter Johanna Jaara Åstrand.

sigtunavatten_standard
logistik_sigtuna
sommar
sommar_centrum
defacto_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

fme_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

ica_valsta_choklad

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sbrf_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

happyhomes_2019

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

fme_outsider
sportfiske_sommar
sbrf_outsider
nrh
defacto_outsider
colorama_april
connys