stationshusen
Foto: Daniel Iskander

Lurigt med snö på isarna

Många mindre sjöar runt om i kommunen och länet har fått is, en del kommuninvånare har även varit ute på Mälaren i Garnsviken. Men säkerställ att det är tjockt nog för promenad eller aktivitet varnar Issäkerhetsrådet.

centrum_artikel

Den senaste veckans kyla har gjort att mindre sjöar och dammar frusit till is. Även delar av Mälaren i vår kommun har frusit till, som Garnsviken. En del har setts ute på Garnsviken under helgen. Men isarna kan vara förrädiska även om det är kallt. Särskilt när det ligger ett snötäcke på isarna.
– Snö på nyisar är extra lurigt. Isens tjocklek och bärighet blir mer svårbedömda och därmed ökar risken för att gå igenom. Snötäcket isolerar effektivt och istillväxten försämras markant. Trotts sträng kyla hindras isen från att växa. Snön dämpar dessutom ljud och kan skymma svagheter i isen, skriver Issäkerhetsrådet i ett pressmeddelande.

Var uppmärksam på svaga isar kring in- och utlopp. Beträd isarna med största försiktighet. Just i Mellan-Sverige är isarna svagare än i norra Sverige. Ska du ändå ut på isen så se till att du inte är ensam samt att du har dubb och lina med dig ut, även en telefon i plastficka är bra att ha med så man kan larma SOS vid eventuellt tillbud. Håll dig nära land om du vill ge dig ut så här när isen just lagt sig.

connys_helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
ridskola2020_helsida
centrum_helsida2020
coronakrisen

Nio av tio resenärer nu borta

Nyheter Nio av tio resenärer på Arlanda har försvunnit under ett år med pandemin: - Den svagare utvecklingen för flygresandet i inledningen av året består under februari, då resenärsminskningen ligger kvar på cirka 90 procent, säger Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

defacto_helsida
meko_helsida
sigtuna_vatten_outsider
moderaterna_sigtuna
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
connys
meko_outsider
speedy_vinter2020_outsider
swedol_outsider
nrh