defacto_pan
Foto: Pressbild

Lokale miljöpartisten: Höj drivmedelsskatten i städer

Lokale miljöpartisten Henrik Naglitsch har skrivit en motion till Miljöpartiets kongress om att införa differentierad dirvmedelsskat beroende på var man bor i landet.

Henrik Naglitch skickade in en motion till Miljöpartiets kongress gällande differentierad drivmedelsskatt som skulle variera beroende av var i landet man bor. Tanken var att motionen skulle hanteras på kongressen som hölls nyligen men den blev inte klar, Naglitch avser skicka in den till nästa års kongress istället.

”Straffa landsbygden”
Syftet med den differentierade drivmedelsskatten är att den inte ska drabba boende på landsbygd likadant som de som bor i städerna.
– För den som bor i en storstad är tillgången på kollektivtrafik stor och ofta är avstånden begränsade. Den som väljer bilen, framför lokaltåg, buss eller cykel gör det av bekvämlighetsskäl, inte av tvång. Den bekvämligheten har klimatet inte råd med och därför behöver lagstiftaren använda de påtryckningsmedel som står till buds för att stävja bilåkandet och stimulera andra, klimatsmarta, färdmedel. Ett sådant styrmedel är drivmedelsskatten. Det borde vara mycket dyrare att åka bil än att åka kollektivt, om alternativet finns, skriver Naglitch i motionen

Man ska inte välja bil före kollektivtrafik
I stora drag innebär det alltså att de som bor där möjlighet finns att åka kollektivt och man väljer bil före kollektivtrafik så ska full drivmedelsskatt gälla, skatten blir sedan lägre och lägre ju sämre kollektivtrafiken är ute i landet. En som bor i centrala Stockholm med fullt utbyggd kollektivtrafik har således ingen anledning att åka bil.
– Det är kort och gott djupt orättvist att den som bor i Storuman och tar bilen till arbetet i Vilhelmina beskattas på samma sätt som den som bor i Märsta, norr om Stockholm, och tar bilen till arbetet i Solna, också norr om Stockholm, trots att det går ett pendeltåg var 15:e minut, menar Naglitch.

Olika priser på tankställena
Skatten ska vara högre på en plats där utbyggd kollektivtrafik finns och lägre på en annan, Naglitch skriver att det är tankstället som avgör hur hög skatten ska vara. Nuvarande skatt på drivmedel behöver även höjas enligt förslaget.
– Sverige behöver en levande landsbygd och vårt parti kan tyvärr inte skryta med att vara det parti som bäst värnat möjligheten att leva och verka i landets alla delar. Det är dags att ändra på det, fortsätter Naglitch.

Föreslår utredning
Nagltich ser även ett kommande problem att drivmedelspriset varierar mellan orter, något som han menar ska lösas genom att stadsnära landsort inte kommer ges någon sänkt skatt.
– Det behöver utredas som skattereduktionen bör tar ut direkt vid pumpen, som ett sänkt pris, alternativt som ett avdrag vid deklaration beroende av bostadsort och antal körda mil.

defacto_helsida
happyhomes_2019
sigtunavatten_standard
sommar_centrum

Kall sommarvecka

Notiser Kylan håller sitt grepp över kommunen och förra veckan var kallaste vecka 28 på elva år.

arlanda_golf_juli
bonava_juli_hel
ica_valsta_choklad
sommar
colorama_april2
connys
bonava_juli_outsider
sportfiske_sommar
defacto_outsider
colorama_april
arlanda_golf_juli2_outsider
nrh