defacto_pan
Foto: Pressbild

Lokale miljöpartisten: Höj drivmedelsskatten i städer

Lokale miljöpartisten Henrik Naglitsch har skrivit en motion till Miljöpartiets kongress om att införa differentierad dirvmedelsskat beroende på var man bor i landet.

Henrik Naglitch skickade in en motion till Miljöpartiets kongress gällande differentierad drivmedelsskatt som skulle variera beroende av var i landet man bor. Tanken var att motionen skulle hanteras på kongressen som hölls nyligen men den blev inte klar, Naglitch avser skicka in den till nästa års kongress istället.

”Straffa landsbygden”
Syftet med den differentierade drivmedelsskatten är att den inte ska drabba boende på landsbygd likadant som de som bor i städerna.
– För den som bor i en storstad är tillgången på kollektivtrafik stor och ofta är avstånden begränsade. Den som väljer bilen, framför lokaltåg, buss eller cykel gör det av bekvämlighetsskäl, inte av tvång. Den bekvämligheten har klimatet inte råd med och därför behöver lagstiftaren använda de påtryckningsmedel som står till buds för att stävja bilåkandet och stimulera andra, klimatsmarta, färdmedel. Ett sådant styrmedel är drivmedelsskatten. Det borde vara mycket dyrare att åka bil än att åka kollektivt, om alternativet finns, skriver Naglitch i motionen

Man ska inte välja bil före kollektivtrafik
I stora drag innebär det alltså att de som bor där möjlighet finns att åka kollektivt och man väljer bil före kollektivtrafik så ska full drivmedelsskatt gälla, skatten blir sedan lägre och lägre ju sämre kollektivtrafiken är ute i landet. En som bor i centrala Stockholm med fullt utbyggd kollektivtrafik har således ingen anledning att åka bil.
– Det är kort och gott djupt orättvist att den som bor i Storuman och tar bilen till arbetet i Vilhelmina beskattas på samma sätt som den som bor i Märsta, norr om Stockholm, och tar bilen till arbetet i Solna, också norr om Stockholm, trots att det går ett pendeltåg var 15:e minut, menar Naglitch.

Olika priser på tankställena
Skatten ska vara högre på en plats där utbyggd kollektivtrafik finns och lägre på en annan, Naglitch skriver att det är tankstället som avgör hur hög skatten ska vara. Nuvarande skatt på drivmedel behöver även höjas enligt förslaget.
– Sverige behöver en levande landsbygd och vårt parti kan tyvärr inte skryta med att vara det parti som bäst värnat möjligheten att leva och verka i landets alla delar. Det är dags att ändra på det, fortsätter Naglitch.

Föreslår utredning
Nagltich ser även ett kommande problem att drivmedelspriset varierar mellan orter, något som han menar ska lösas genom att stadsnära landsort inte kommer ges någon sänkt skatt.
– Det behöver utredas som skattereduktionen bör tar ut direkt vid pumpen, som ett sänkt pris, alternativt som ett avdrag vid deklaration beroende av bostadsort och antal körda mil.

eu_sap
ica_valsta_choklad
varfest_helsida

Finns familjer av Lo i Sigtuna

Notiser Länsstyrelsen har gjort en rovdjursinventering inför kommande säsongs rovjakt och konstaterar att det finns fyra familjegrupper av Lo i Sigtuna, Norrtälje och Österåker.

moderaternamaj
bonava_maj_helsida
colorama_april2

Nu avråds det från eldning igen

Notiser Brandkåren Attunda avråder från eldning igen efter några dagars torka: - Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster, uppger Brandkåren Attunda.

mp_eu
v_eu_helsida
oppning_helsida

Så ska FN:s globala mål nås

Nyheter Sigtuna kommun tillsätter en Agenda 2030-beredning för att kommunen snabbare ska uppnå miljömålen: - Inrättandet av en politisk beredning förstärker det arbetet och säkerställer att det blir strategiskt fokus på Agenda 2030 i vår planering och i de beslut som tas, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

oppning_outsider
connys
defacto_outsider
fme_outsider
bonava_maj_outsider
colorama_april
ridskola2019_outsider
nrh
moderaterna_maj_outsider
sh_bovard_out
mp_eu_outsider
v_eu
sh_oppet