centrum_jul_panorama

Lokala protester mot sopbilcentral

Ett företag avser etablera sopbilscentral i Rosersberg och en bygglovsansökan har lämnats in för att få permanent bygglov på gamla macktomten.

centrum_jul_artikel

En verksamhet med sopbilscenral har etablerats i Rosersberg på gamla macktomten längs Norrsundavägen trots att boende protesterat mot att verksamheten är högljudd och att bilarna står på tomgång sedan tidig morgon.

Företaget som driver verksamheten har för två år sedan ansökt om att få permanent bygglov för verksamheten men inget beslut har fattats. Nu går kommunen ut på nytt med ärendet och de boende har på nytt protesterat.
– Det är störande med ljud, tidigt före kl 0600. Tunga fordon hela tiden, förfular området samt risk för nedsmutsning av grundvatten och risk för skadedjur och lukt. Borde ligga bland lager- och logistikmiljö inte bland hus, där det bor privatpersoner. Och kommunen har skött det katastrofalt dåligt med tanke på att det redan är byggt och man väntar två år med att sända ut dessa dokument, säger en av de klagande till märsta.nu

Enligt de uppgifter Stadsbyggnadskontoret har används tomten för uppställning av arbetsfordon. Man känner inte till att det påverkar miljön negativt i närområdet. Men sedan man uppmärksammats på att eventuell annan verksamhet förekommer på platsen kommer man att ta kontakt med fastighetsägaren.

greeknighthelsida
colorama_jul

Fler borde cykla till jobbet

Nyheter Fler borde cykla till jobbet i Sigtuna kommun, det anser Klas Elm, VD Svensk Cykling och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, i en debattartikel.

tp_helsida
happyhomes_2019
ica_oktober

Tunnel byggs mellan Scandinavian XPO och Arlanda

Nyheter En ny tunnel kommer att förbinda Scandinavian XPO med Arlanda: - Vår ambition är att skapa en internationell mötesarena för hela Skandinavien och då är tillgängligheten till Arlanda av yttersta vikt, säger Dieters Sand, VD på Arlandastad Holding.

julbord_helsida

(S) vill se handlingsplan för att minska självmord

Politik Socialdemokraterna hade hoppats få igenom att kommunen arbetar mot att införa en handlingsplan för att förhindra självmord: - Snart är det jul och nyårshelg. En helg som skapar oro och ångest bland de som lider av psykisk ohälsa. Vi vill att Sigtuna kommun tar sitt ansvar och gör allt i sin makt för att förebygga och minska antalet självmord i vår kommun, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

defacto_jul
trainingpartner_jobb_helsida
sigtunavatten_standard
greeknight_outsider
julbord
tp_outsider
connys
nrh
trainingpartner_jobb_outsider