center_pan21
Pernilla Bergqvist och Anders ErikssonFoto: Liberalerna i Sigtuna kommun/montage märsta.nu

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

Nu har riksdagen röstat om ett misstroende för Stefan Löfvens regering. Då finns inte förutsättningar för Januariavtalet. Vi Liberaler har redan fattat ett tydligt beslut. Vi är beredda att prata med alla riksdagens partier för att Sverige ska få ett bättre och effektivare ledarskap.

Vi vill genomföra en kraftfull liberal reformagenda i en borgerlig regering. Det behövs en kunskapsskola som ger varje elev kunskaper för att få jobb eller studera vidare. Det ska råda studiero genom hela skolgången så att alla kan känna motivation och trygghet i skolan.

Det kan Liberalerna uppnå inom borgerligheten, istället för i det konfliktfyllda samarbete som nu har upplösts. Borgerligheten delar syn på att det ska löna sig bättre att arbeta och att rättsstaten ska återupprättas.

Vi ska inte ha några utsatta områden. Ingens frihet ska längre få begränsas av gängkriminella, klaner eller religiösa extremister. Varje barn måste få känna att de växer upp i möjligheternas land, oavsett var i Sverige de bor.

Liberalerna är en röst för en borgerlig regering förankrad i mitten som prioriterar skolan och integrationen. Vi kommer alltid stå upp för tydliga liberala värden, där alla får förutsättningar och möjligheter att ta ansvar för sitt liv. Du ska göra din plikt men också kräva din rätt.

Dagens samhällsproblem kräver en ny start för Sverige med liberala lösningar. Det görs bäst i en borgerlig regering. Liberalerna är nyckeln i en sådan regeringsbildning.

  • Anders Eriksson, Partiföreningsordförande för Liberalerna i Sigtuna kommun
  • Pernilla Bergqvist, Gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun
eldsjal-helsida
connys_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

mp_host_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

2020_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

centrum_helsida2020
helsida_var2021
happyhomes_sommar2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

andersojag

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

bostad_helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

defacto_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp-outsider
nrh
andersojag_outsider
sigtuna_vatten_outsider
bostad_outsider
swedol_outsider
eldsjal-outsider
connys
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider