center_pan21
Lena EdbergFoto: Privat

Läxhjälp bidrar till integrationen i Sigtuna kommun

För fem år sedan bildades på kommunens initiativ olika grupper för att stödja nyanlända med språkstöd och läxhjälp och på så sätt stärka integrationen.

Initiativet har bedrivits i projektform med ledning av personal på Märsta bibliotek som delegerat ansvaret för det praktiska genomförandet till Volontärer. Ambitiösa ungdomar fick på så sätt stöd varje vecka. Det uppskattades, inte minst för att det gavs individuell hjälp som vare sig skolan eller föräldrarna har möjlighet att ge.

I samband med pandemin pausades verksamheten och ungdomarna undrar nu när våra träffar kommer att återupptas. Vi volontärer har inte fått information från Kommunens sida hur verksamheten ska fortsätta. Med tanke på att vi lagt ner/ lägger ner väldigt mycket oavlönad tid och engagemang, undrar vi över kommunledningens påtagliga ointresse att stödja Volontärernas språkstöd och läxhjälp.

Anser kommunledningen att integration är oviktig? Ska ungdomar som av språkskäl inte klarar skolarbetet skylla sig själva? Vi hävdar att goda studieresultat är viktiga för att ungdomar ska bli trygga samhällsmedborgare med en positiv framtidstro, det gäller i synnerhet nysvenska ungdomar som saknar rötter i det svenska samhället.

Vi kräver att kommunledningen förstärker integrationen genom att
• Utse en ansvarig för koordineringen av språkstöd och läxhjälp mellan Volontärer och skola-arbete-hem
• Upplåter en lämplig lokal för integrationsskapande volontärarbete – exv. Söderskolan som stått tom i flera år
• Ge Volontärer stöd till grundläggande uppdatering genom att bistå med medel till seminarier, kurser, föreläsningar

Att få möjlighet att komma ut i yrkeslivet och bli en aktiv medborgare som kan bidra till samhällsutvecklingen är en självklar rättighet för alla!

  • Lena Edberg och Birgitta Enblom
    För volontärgruppen Kunskapsodlarna
eldsjal-helsida
mp_host_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

2020_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

helsida_var2021
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

bostad_helsida
happyhomes_sommar2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

defacto_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

connys_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

centrum_helsida2020
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

andersojag
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
eldsjal-outsider
andersojag_outsider
mp-outsider
connys
centrum_sommar_out
bostad_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh