moderaterna_panorama
Lena EdbergFoto: Privat

Läxhjälp bidrar till integrationen i Sigtuna kommun

För fem år sedan bildades på kommunens initiativ olika grupper för att stödja nyanlända med språkstöd och läxhjälp och på så sätt stärka integrationen.

Initiativet har bedrivits i projektform med ledning av personal på Märsta bibliotek som delegerat ansvaret för det praktiska genomförandet till Volontärer. Ambitiösa ungdomar fick på så sätt stöd varje vecka. Det uppskattades, inte minst för att det gavs individuell hjälp som vare sig skolan eller föräldrarna har möjlighet att ge.

I samband med pandemin pausades verksamheten och ungdomarna undrar nu när våra träffar kommer att återupptas. Vi volontärer har inte fått information från Kommunens sida hur verksamheten ska fortsätta. Med tanke på att vi lagt ner/ lägger ner väldigt mycket oavlönad tid och engagemang, undrar vi över kommunledningens påtagliga ointresse att stödja Volontärernas språkstöd och läxhjälp.

Anser kommunledningen att integration är oviktig? Ska ungdomar som av språkskäl inte klarar skolarbetet skylla sig själva? Vi hävdar att goda studieresultat är viktiga för att ungdomar ska bli trygga samhällsmedborgare med en positiv framtidstro, det gäller i synnerhet nysvenska ungdomar som saknar rötter i det svenska samhället.

Vi kräver att kommunledningen förstärker integrationen genom att
• Utse en ansvarig för koordineringen av språkstöd och läxhjälp mellan Volontärer och skola-arbete-hem
• Upplåter en lämplig lokal för integrationsskapande volontärarbete – exv. Söderskolan som stått tom i flera år
• Ge Volontärer stöd till grundläggande uppdatering genom att bistå med medel till seminarier, kurser, föreläsningar

Att få möjlighet att komma ut i yrkeslivet och bli en aktiv medborgare som kan bidra till samhällsutvecklingen är en självklar rättighet för alla!

  • Lena Edberg och Birgitta Enblom
    För volontärgruppen Kunskapsodlarna
marinan_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

defacto_helsida
ewas_helsida
2020_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

mp_helsida_april
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

centrum_sommar2022_helsida
connys_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

liber_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
ewas_outsider
connys
mp_outsider2022
moderat_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_outsider2022
marina_outsider