moderaterna_riksdag
Lena EdbergFoto: Privat

Läxhjälp bidrar till integrationen i Sigtuna kommun

För fem år sedan bildades på kommunens initiativ olika grupper för att stödja nyanlända med språkstöd och läxhjälp och på så sätt stärka integrationen.

centrum_artikel

Initiativet har bedrivits i projektform med ledning av personal på Märsta bibliotek som delegerat ansvaret för det praktiska genomförandet till Volontärer. Ambitiösa ungdomar fick på så sätt stöd varje vecka. Det uppskattades, inte minst för att det gavs individuell hjälp som vare sig skolan eller föräldrarna har möjlighet att ge.

I samband med pandemin pausades verksamheten och ungdomarna undrar nu när våra träffar kommer att återupptas. Vi volontärer har inte fått information från Kommunens sida hur verksamheten ska fortsätta. Med tanke på att vi lagt ner/ lägger ner väldigt mycket oavlönad tid och engagemang, undrar vi över kommunledningens påtagliga ointresse att stödja Volontärernas språkstöd och läxhjälp.

Anser kommunledningen att integration är oviktig? Ska ungdomar som av språkskäl inte klarar skolarbetet skylla sig själva? Vi hävdar att goda studieresultat är viktiga för att ungdomar ska bli trygga samhällsmedborgare med en positiv framtidstro, det gäller i synnerhet nysvenska ungdomar som saknar rötter i det svenska samhället.

Vi kräver att kommunledningen förstärker integrationen genom att
• Utse en ansvarig för koordineringen av språkstöd och läxhjälp mellan Volontärer och skola-arbete-hem
• Upplåter en lämplig lokal för integrationsskapande volontärarbete – exv. Söderskolan som stått tom i flera år
• Ge Volontärer stöd till grundläggande uppdatering genom att bistå med medel till seminarier, kurser, föreläsningar

Att få möjlighet att komma ut i yrkeslivet och bli en aktiv medborgare som kan bidra till samhällsutvecklingen är en självklar rättighet för alla!

  • Lena Edberg och Birgitta Enblom
    För volontärgruppen Kunskapsodlarna

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

happyhomes_sommar2020
mod_helsida

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

handbollsskola
2020_helsida
defacto_helsida

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

connys_helsida

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

centrum_helsida2020

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
connys
nrh
swedol_outsider
centrum_sommar_out
moderat_outsider
sigtuna_vatten_outsider