moderat_sommar
Foto: Insändarbild

Lappade bilar på omskyltad pendlarparkering

I somras gjorde Sigtuna om parkeringsbestämmelserna i Rosersberg, det har resulterat i flera lappade bilar om dagen: - Man har satt dit en skylt men markeringarna i vägen är kvar, säger en pendlarparkerare till märsta.nu

centrum_artikel

I somras ska kommunen ha ändrat villkoren för pendlarparkeringen i Rosersberg. Man satte upp en skylt som innebar att ett flertal platser försvann från parkeringsplatsen, men enda problemet var att markeringen i vägen fanns kvar, så bilarna fortsätter parkera och parkeringsvakter lappar bilar ofta enligt en pendlare.
– Man kan ju åtminstone informer att ny skyltning gäller och att man tar bort markeringarna innan man börjar bötfälla, folk har varit vana att parkera där och det finns markeringar kvar, man parkerar av vana och kan bli vilseledd, säger en pendlarparkerare till märsta.nu

Kommer ta bort markeringarna
Från kommunens sida säger man att man informerat om de nya bestämmelserna. Dock medger man att man inte hunnit ta bort vägmarkeringarna, det kommer att ske.
– Att vi satte upp vägmärken på parkeringen är för att tillse framkomlighet och tillgänglighet, då det inkom flertalet klagomål gällande området som bland annat handlade om att det var svårt att ta sig fram, svårt att backa ut från p-plats samt svårt vid möten av två fordon. Antalet platser som försvunnit på platsen är försumbart och vi hänvisar våra kommuninnevånare som vill infartsparkera till infartsparkeringen väster om järnvägen där det finns fler parkeringsplatser, skriver Mikaela Kraus, biträdande enhetschef på trafikdriftsenheten.

defacto_helsida
speedy_helsida
brobygget_midgard_helsida
spedition_sigtuna
studeravidare_helsida
connys_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_helsida_valsta
2020_helsida
kaa_sigtuna_helsida
sommar_sigtuna2020
marina_helsida
sigtuna_natur_sommar_outsider
kaa_outsider
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
brobygget_midgard_outsider
speedy_outsider
ridskola_2020_outsider
marina_outsider
studeravidare_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
centrum_sommar_out
nrh
sigtuna_vatten_outsider